Splošna pravila

print

Študenti svoje obveznosti v knjižnici-čitalnici opravijo hitro in tiho, da bi kar najmanj motili tiste, ki v čitalnici delajo ali študirajo. Prostori so namenjeni študiju in posredovanju informacij, zato se zahteva mir in tišina.

V čitalnico ni dovoljeno prinašati hrane oz. pijače.

Vsi obiskovalci morajo pazljivo ravnati z opremo knjižničnih prostorov in s knjižničnim gradivom.

Uporaba mobilnih telefonov v prostorih knjižnice ni dovoljena, ob vstopu v knjižnico jih je potrebno izklopiti.

Čitalniški izvodi (rdeča nalepka), gradivo iz priročne knjižnice (slovarji, leksikoni, enciklopedije, priročniki, atlasi - oznaka pk) in periodične publikacije (dnevno časopisje, revije) se uporabljajo samo v čitalnici in se na dom ne izposojajo.

 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja UP UK