Mednarodno sodelovanje

print

 

Služba za mednarodno sodelovanje in razvoj UP FHŠ skrbi za mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev v okviru mednarodnih programov izmenjav (Erasmus+, CEEPUS, drugo), za ohranjanje in razvoj mednarodnih povezav, vodi evidenco sklenjenih pogodb in sporazumov o sodelovanju, skrbi za koordinacijo in sprejemanje pobud za nova sodelovanja s tujimi partnerji ter usklajuje postopke za sklenitev bilateralnih sporazumov s tujimi univerzami, obvešča zaposlene o mednarodnih razpisih in možnostih za sodelovanje s tujimi izobraževalnimi institucijami ter nudi strokovno tehnično-administrativno pomoč predavateljem/raziskovalcem pri prijavljanju, izvajanju in poročanju evropskih razvojnih projektov (EU programi). Poleg tega skrbi za prijavo, vodenje in  uspešno vodenje mednarodnih projektov.

Služba za mednarodno sodelovanje in razvoj UP FHŠ zagotavlja tudi vsebinsko in administrativno pomoč Komisiji za mednarodno sodelovanje in razvojne zadeve UP FHŠ.

 

Kontaktni podatki

 

Služba za mednarodno sodelovanje in razvoj

Pisarna se nahaja v 4. nadstropju zgradbe  UP FHŠ.

 

Kontaktna oseba za mednarodno sodelovanje: 

Valentina Bertok

Telefon: +386 5 663 77 60
E-pošta: valentina.bertok@ fhs.upr.si

Uradne ure Mednarodne pisarne: sreda od 8.00 do 16.00 (12.00-13.00 odmor). Ostali dnevi po predhodnem dogovoru po e-pošti.

 

Kontaktna oseba za mednarodne projekte:  

Karin Bandelj

Telefon: +386 5 663 77 57
E-pošta: karin.bandelj@fhs.upr.si


Naslov
Univerza na Primorskem
Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5
SI-6000 Koper