Mednarodno sodelovanje

print

Služba za mednarodno sodelovanje in razvoj UP FHŠ skrbi za mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev v okviru mednarodnih programov izmenjav (VŽU/Erasmus, CEEPUS, drugo), za ohranjanje in razvoj mednarodnih povezav, vodi evidenco sklenjenih pogodb in sporazumov o sodelovanju, skrbi za koordinacijo in sprejemanje pobud za nova sodelovanja s tujimi partnerji, obvešča zaposlene o mednarodnih razpisih in možnostih za sodelovanje s tujimi izobraževalnimi institucijami ter nudi strokovno tehnično-administrativno pomoč predavateljem/raziskovalcem pri prijavljanju, izvajanju in poročanju evropskih razvojnih projektov (EU programi).

Služba za mednarodno sodelovanje in razvoj UP FHŠ zagotavlja tudi vsebinsko in administrativno pomoč Komisiji za mednarodno sodelovanje in razvojne zadeve UP FHŠ.

 

 
Izmenjava doc. dr. Neve Čebron s Fakultete za humanistične študije na Univerzi v Varšavi, Poljska  30. 3. – 30. 6. 2018

Izmenjava je potekala v okviru programa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018. Vabilo, da obiščem Univerzo v Varšavi, Inštitut za strokovno in medkulturno sporazumevanje (http://www.iksi.uw.edu.pl/en/english )na Fakulteti za uporabno jezikoslovje, je sledilo večletnemu strokovnemu sodelovanju z dr. Piotrom Romanowskim. Ob prihodu v Varšavo sta mi Univerzo in Inštitut predstavili predstojnica  Prof. Elżbieta Jamrozik in prodekan za raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje prof. dr hab. Anna Duszak. Med izmenjavo sem sodelovala in predavala na več oddelkih: na uporabnem jezikoslovju, germanistiki in italijanistiki. V okviru sodelovanja so organizirali predavanje za študente in profesorje cele Fakultete na temo Raba jezikovnega korpusa pri prevajanju poslovne angleščine. V času mojega obiska so organizirali tudi konferenco Understanding Multilingualism in me povabili, da v plenarnem govoru predstavim večjezičnost v Slovenski Istri.

Sodelovanje s kolegi s tako ugledne in stare univerze mi je prineslo veliko novih izkušenj in strokovnih vpogledov. Dragocena je bila priložnost, da sem obiskovala njihovo bogato in sodobno knjižnico. Zastavili pa smo tudi načrte za bodoče sodelovanje, obiske in izmenjave.

 


Erasmus za študente

Erasmus za predavateljetop

Štipendije in študijska praksa v tujinitop


Kontaktni podatki mednarodne pisarnetop

Valentina Bertok
Samostojna strokovna delavka za mednarodno sodelovanje, Erasmus koordinatorica
valentina.bertok@fhs.upr.si

Uradne ure Mednarodne pisarne: sreda od 8.00 do 16.00