CEEPUS

print

National CEEPUS Office Slovenia

Petra Vilfan
CMEPIUS - Centre for Mobility and EU programmes
OB ŽELEZNICI 30a, SI-1000 Ljubljana
Phone: +386-1-620-94-59
Fax: +386-1-620-94-51
e-mail: scholarships@cmepius.si
WEB: www.cmepius.si


Izobraževalna mreža mobilnosti SHARED HISTORY OF CENTRAL EUROPE CIII-SK-1315

 

Cilji mreže je:

 

 1. Okrepiti sodelovanje med akademskimi institucijami v Srednji Evropi in širši regiji (Balkan) z gostujočimi predavanji in raziskovalnimi obiski;
 2. Krepitev znanja o zgodovini srednjeevropskega prostora (in Balkana) v transnacionalni perspektivi; spoznavanje skupnih točk ter specifik v primerjavi z drugimi evropskimi državami;
 3. Krepiti znanje študentov na področju zgodovine;
 4. Priložnost študentom za študij v tujini in spoznavanje drugih študijskih okoli

 

Koordinator: Matej Bel, University in Banská Bystrica / Faculty of Arts (SK)

Main coordinator: PhDr. Anton Hrubon, PhD.

 

Seznam institucij, vključenih v mrežo mobilnosti Shared History of Central Europe v letu 2019/2020 (nazivi institucij so v angleškem jeziku):

 • Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem / Faculty of Philosophy (CZ)
 • Eszterházy Károly University in Eger / Institute of History (HU)
 • Cluj-Napoca / Faculty of History and Philosophy (RO)
 • University of Novi Sad / Faculty of Philosophy (RS)
 • University of Sarajevo / Institute of History (BIH)
 • Charles University / Institute of Czech History (CZ)
 • University of Ostrava / Faculty of Arts, Department of History (CZ)
 • University of Zadar / Department of History (HR)
 • University of Montenegro / History Institute of Montenegro
 • University of Silesia in Katowice / Faculty of Social Sciences (PL)
 • The Pontifical University of John Paul II Cracow / Institute of Journalism and Social Communication (PL)
 • University of Primorska/ Faculty of Humanistic Studies Koper (SI)

Program mobilnosti CEEPUS GEOREGNET za študente geografije

 

Oddelek za geografijo UP FHŠ sodeluje v mreži mobilnosti CEEPUS GEOREGNET, ki omogoča študentom geografije krajše (enomesečne) in daljše (večmesečne) izmenjave na partnerskih inštitucijah. Trenutno v mreži mobilnosti CEEPUS GEOREGNET sodeluje 17 univerz iz Albanije, Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Kosova, Madžarske, Makedonije, Poljske, Romunije, Slovaške, Slovenije in Srbije. Vsako leto ena od partnerskih institucij organizira dvotedensko poletno šolo.

 

Seznam institucij, vključenih v mrežo mobilnosti CEEPUS GEOREGNET v letu 2019/2020 (nazivi institucij so v angleškem jeziku):

 • Charles University in Prague (CZ),
 • Jagiellonian University in Krakow (PL),
 • Karl-Franzens University in Graz (AU),
 • Mendel University in Brno (CZ),
 • Palacký University in Olomouc (CZ),
 • Ss Cyril and Methodius University of Skopje (MK),
 • University of Ljubljana (SI),
 • University of Maribor (SI),
 • University of Mostar (BIH),
 • University of Novi Sad (SRB),
 • University of Oradea (RO),
 • University of Pécs (HU),
 • University of Prešov (SK),
 • University of Primorska (SI),
 • University of Sarajevo (BIH),
 • University of Zadar (CRO),
 • University of Zagreb (CRO).