Erasmus - študenti

print

Študij in praksa

Bilateralni sporazumi UP FHŠ


Erasmus+ program mobilnosti omogoča študentom, da del študijskih obveznosti opravijo v tujini. V okviru programa se lahko udeležijo izmenjave z namenom študija (SMS) ali z namenom praktičnega usposabljanja (SMP). Študenti se lahko udeležijo izmenjave v državi, različni od države, kjer je sedež njegove univerze. Študent se ne more udeležiti izmenjave v državi, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče.

Študijska izmenjava lahko traja najmanj 3 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija in se lahko izvaja na partnerskih univerzah, s katerimi je UP FHŠ sklenila Erasmus+ bilateralni sporazum.

Praktično usposabljanje lahko traja od 2 do 12 mesecev na vsaki stopnji študija in se opravlja v podjetjih oziroma drugih delovnih organizacijah v državah članicah EU, Liechtensteinu, na Norveškem in na Islandiji (v postopku potrjevanja sta tudi Turčija in Makedonija). Prakse v okviru programa Erasmus+ ni mogoče opravljati v institucijah Evropske komisije, organizacijah, ki vodijo EU programe in diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta.

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo študenti, ki:

  • so zaključili vsaj 1. letnik dodiplomskega visokošolskega izobraževanja,
  • so diplomirali (še eno leto po zagovoru diplomske naloge).

Erasmus nepovratna sredstva:

Pomembno se je zavedati, da Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 

Študent, ki prejme Erasmus+ nepovratna sredstva EU, je še naprej upravičen prejemati morebitno državno štipendijo.

 

Dodatno, poleg Erasmus+ nepovratnih sredstev EU, so lahko študenti, ki so izpolnjevali s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije določene pogoje, v študijskem letu 2018/19 pridobili še dodatno štipendijo v višini 64 EUR/mesec. Za enkrat še nimamo informacije, ali bo to veljalo tudi v študijskem letu 2019/20; v kolikor bo, bodo študenti, ki jim bodo odobrena Erasmus+ nepovratna sredstva EU, pravočasno obveščeni o možnosti pridobitve dodatnih sredstev Javnega sklada RS.

Novicetop

Objava razpisa Erasmus+ KA103- 2020/21 - outgoing študentitop

Spoštovani študentje,

obveščamo vas, da je objavljen RAZPIS PROGRAMA ERASMUS+ (KA 103) za študijske izmenjave in praktično usposabljanje študentov v študijskem letu 2020/21.

Več o razpisu in prijavi  najdete na spletni strani UNIVERZE NA PRIMORSKEM.

Prijavo za Erasmus+ izmenjavo (KA103) v študijskem letu 2020/21 je potrebno oddati najkasneje 23/01/2020.

 


Predstavitve Erasmus+ progama

Na UP FHŠ, je 17.12.2018, potekala že 3. predstavitev Erasmus+ progama. Študentom je mednarodna koordinatokrka na UP FHŠ predstavila tako možnosti študijskih izmenjav, ki študentom omogoča, da del študija opravijo na tuji inštituciji, kot možnost študijske prakse, ki jo lahko študenti opravijo v tujini.

                

 

RAZPIS ERASMUS+ KA103_2016: ŠTUDENTI-PRAKSA

Obveščamo vas, da je na spletni povezavi UP: https://www.upr.si/sl/mednarodno/mednarodna-mobilnost/erasmus/novo objavljen dodatni razpis programa ERASMUS+ za praktično usposabljanje študentov (ERASMUS+ KA103 pogodbeno leto 2016).

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do predvidoma 26.03.2018.


Pozor!!! Na spletni strani: https://www.upr.si/sl/mednarodno/mednarodna-mobilnost/erasmus/razpis-erasmus-ka103-studenti-201718 je objavljen razpis UP za Erasmus+ KA103 mobilnost študentov v študijskem letu 2018/19.

 

Attention!!!  You will find the next mobility application Erasmus+ KA103 mobility of students for 2018/19 on the following webpage: https://www.upr.si/sl/mednarodno/mednarodna-mobilnost/erasmus/razpis-erasmus-ka103-studenti-201718


ERASMUS+ K 107 RAZPIS za 1 outgoing študentko/ta za izmenjavo v Rusiji. Več informacij in prijavnico dobite na spletni povezavi:

https://www.upr.si/sl/mednarodno/mednarodna-mobilnost/erasmus/novo-razpis-erasmus-studenti-partnerske-univerze-ka107-2017

 

Slovenščina za tuje študente - Slovene for Foreign Studentstop