Erasmus za študente

print

 

AKTUALNO!!!top

 

RAZPIS ERASMUS+ (KA103) ŠTUDENTI ŠTUDIJSKO LETO 2021/22

 

BESEDILO RAZPISA

Povezava na spletno prijavnico: UP FHŠ – https://vis.upr.si/fhs/

Navodila za oddajo prijave

Priloga 1_UP FHŠ

Prijavo za Erasmus+ izmenjavo (KA103) v študijskem letu 2021/22 je potrebno oddati najkasneje 09/03/2021.


 

ZNANJE IN ZABAVA =  ERASMUS IZMENJAVA

 

NOVO!!!   ERASMUS KLEPETALNICA ZA ŠTUDENTE UP FHŠ

vsako sredo od 10.00 do 11.00 ure informacije o mednarodnih izmenjavah!

 

KLIKNI ZA              Meeting ID: 867 7105 3868


Bilateralni sporazumi UP FHŠtop


Erasmus+ program mobilnosti omogoča študentom, da del študijskih obveznosti opravijo v tujini. V okviru programa se lahko udeležijo izmenjave z namenom študija (SMS) ali z namenom praktičnega usposabljanja (SMP). Študenti se lahko udeležijo izmenjave v državi, različni od države, kjer je sedež njegove univerze. Študent se ne more udeležiti izmenjave v državi, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče.

Študijska izmenjava lahko traja najmanj 3 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija in se lahko izvaja na partnerskih univerzah, s katerimi je UP FHŠ sklenila Erasmus+ bilateralni sporazum.

Praktično usposabljanje lahko traja od 2 do 12 mesecev na vsaki stopnji študija in se opravlja v podjetjih oziroma drugih delovnih organizacijah v državah članicah EU, Liechtensteinu, na Norveškem in na Islandiji (v postopku potrjevanja sta tudi Turčija in Makedonija). Prakse v okviru programa Erasmus+ ni mogoče opravljati v institucijah Evropske komisije, organizacijah, ki vodijo EU programe in diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta.

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo študenti, ki:

  • so zaključili vsaj 1. letnik dodiplomskega visokošolskega izobraževanja,
  • so diplomirali (še eno leto po zagovoru diplomske naloge).

Erasmus nepovratna sredstva:

Pomembno se je zavedati, da Erasmus+ sofinancira stroške študija v tujini in ne pokrije stroškov v celoti.

 

Študent, ki prejme Erasmus+ nepovratna sredstva EU, je še naprej upravičen prejemati morebitno državno štipendijo.

 

Dodatno, poleg Erasmus+ nepovratnih sredstev EU, so lahko študenti, ki so izpolnjevali s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije določene pogoje, v študijskem letu 2018/19 pridobili še dodatno štipendijo v višini 64 EUR/mesec. Za enkrat še nimamo informacije, ali bo to veljalo tudi v študijskem letu 2019/20; v kolikor bo, bodo študenti, ki jim bodo odobrena Erasmus+ nepovratna sredstva EU, pravočasno obveščeni o možnosti pridobitve dodatnih sredstev Javnega sklada RS.


Novicetop

RAZPIS ERASMUS+ (KA103) ŠTUDENTI ŠTUDIJSKO LETO 2021/22

BESEDILO RAZPISA

Povezava na spletno prijavnico: UP FHŠ – https://vis.upr.si/fhs/

Navodila za oddajo prijave

Priloga 1_UP FHŠ

Prijavo za Erasmus+ izmenjavo (KA103) v študijskem letu 2021/22 je potrebno oddati najkasneje 09/03/2021.
 


Objava dodatnega razpisa za Erasmus+ KA103 praksa   (PRAKSA MORA BITI REALIZIRANA DO KONCA MAJA 2021)

 https://www.upr.si/si/mednarodno-sodelovanje/mednarodna-mobilnost/erasmus/razpisi-za-studente/2235-

 


Objava razpisa Erasmus+ KA103- 2020/21 - outgoing študenti

 

Spoštovani študentje,
obveščamo vas, da je objavljen RAZPIS PROGRAMA ERASMUS+ (KA 103) za študijske izmenjave in praktično usposabljanje študentov v študijskem letu 2020/21.

Več o razpisu in prijavi  najdete na spletni strani UNIVERZE NA PRIMORSKEM.

Prijavo za Erasmus+ izmenjavo (KA103) v študijskem letu 2020/21 je potrebno oddati najkasneje 23/01/2020.

 

Attention!!!  You will find the next mobility application Erasmus+ KA103 mobility of students for 2018/19 on the following webpage: https://www.upr.si/sl/mednarodno/mednarodna-mobilnost/erasmus/razpis-erasmus-ka103-studenti-201718


ERASMUS+ K 107 RAZPIS za 1 outgoing študentko/ta za izmenjavo v Rusiji. Več informacij in prijavnico dobite na spletni povezavi:

https://www.upr.si/sl/mednarodno/mednarodna-mobilnost/erasmus/novo-razpis-erasmus-studenti-partnerske-univerze-ka107-2017

 

Slovenščina za tuje študente - Slovene for Foreign Studentstop