MARIE CURIE - OCHER

print

 

S 1. junijem je na FHŠ UP začela delo na projektu ddr. Giulia Beltrametti iz Torina v Italiji. Pridobila je prestižni evropski projekt Marie-Skłodowska Curie postdoctoral fellowship s sheme Horizont 2020, kot edini in prvi projekt na Univerzi na Primorskem (poleg InnoRenew) in eden izmed 14ih (od 66-ih prijavljenih) projektov v celotni Sloveniji, zaradi česar je bila povabljena skupaj z drugimi na pogovor z ministrico za znanost.

Nova sodelavka FHŠ UP bo izvajala interdisciplinarno raziskavo oblik kolektivnega upravljanja naravnih okoljskih virov med antropologijo, zgodovino in dediščinskimi študijami in v primerjalni perspektivi med Krasom, Istro, Ligurijo ter Nico v Franciji.


Projekt OCHER preiskuje razmerje med določenimi zgodovinskimi oblikami kolektivnega upravljanja z zemljišči in viri ter trenutnim okoljskim in krajinskim vrednotenjem teh območij ter postavlja vprašanje pravic dostopa do naravnih virov za prihodnje generacije. Po direktivi o habitatih, katere cilj je promocija naravnih habitatov ob upoštevanju lokalnih potreb, je osem območij v štirih evropskih državah (v Sloveniji, Italiji, Franciji in Španiji) izbranih s seznama omrežij Natura 2000 zaradi svoje posebne biotske raznovrstnosti za študije primerov in primerjanje. Raziskava obravnava različne vrste „institucij za kolektivno upravljanje“ v različnih obsegih. Na gorskih območjih, kjer sta ohranjanje in trajnostna raba okolja v glavnem osredotočena na "ljudi, ki delajo z naravo",  so minimalne strukture upravljanja bazirane na gospodinjstvih. Kombinirani zgodovinski, antropološki in pravni pristop je torej potreben za boljše razumevanje dolgoročnih učinkov in prožnosti rabe virov v okolju, za globlji razmislek o posebnosti (kolektivnih) subjektov in o mehanizmih (kolektivnih) legalnih dejanj in institucij.

OCHER se sprijema z izzivi pravne antropologije in želi prispevati k razmisleku o novih okoljskih pravicah, ki presegajo dihotomijo človek/narava z razumevanje zgodovinskih oblik ne-destruktivnega so-odnosa med socialnimi in ekološkimi sistemi.  Obravnava Agendo ZN 2030 za trajnostni razvoj in namerava podati predlogena osnovi projektnih rezultatov.