MOBILNOST VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV

print

 

 

Doc. dr. Petra Kavrečič za pedagoško gostovanje izbrala Univerzo v Bologni

 

Univerza na Primorskem je v letu 2018 s projektom Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 pridobila finančna sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki so oziroma bodo omogočila gostovanja profesorjev in raziskovalcev na tujih univerzah po svetu. UP FHŠ je v sklopu tega razpisa pridobila dve gostovanji profesorjev, med izbranima predlogoma pa je bila tudi vloga doc. dr. Petre Kavrečič, ki je za trimesečno pedagoško gostovanje izbrala Univerzo v Bologni (Italija). Dr. Kavrečič je gostovanje na univerzi in njenemu kampusu s sedežem v Riminiju pričela 18. marca 2021. Kot gostujoča profesorica je in bo predavala na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih, pri predmetih: “Economic History”; “Storia dell’impresa”; “Strategie del consumo e del turismo culturale”; “Sport, tourism and geography” in “La cultura d'impresa della cooperazione in prospettiva storica”.

Zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in z njo povezanimi ukrepi, predavanja potekajo na daljavo oziroma deloma v predavalnicah.

Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Univerza v Bologni velja za eno najstarejših univerzitetnih ustanov na “zahodu”. Je odlična ustanova, ki je uspešna in inovativna tako na področju visokošolskega izobraževanja kot na raziskovalnem področju, tako v italijanskem kot mednarodnem prostoru. Univerza ima poleg sedeža v Bologni še štiri univerzitetne kampuse (Cesena, Forlì, Ravenna in Rimini). V okviru univerze deluje 32 oddelkov (fakultet), 5 visokih šol in 11 raziskovalnih središč. Zelo uspešna je pri prijavi in vodenju raziskovalnih projektov in projektov za trg. V študijskem letu 2019/2020 se je na univerzo vpisalo 87.590 študentk in študentov. Po številu vpisa študentk in študentov se lahko univerza pohvali z enim najboljših vpisov v državi.

Na univerzi in njenih sedežih poučuje 2.842 visokošolskih učiteljic in učiteljev. Študentke in študenti lahko izbirajo med 232 študijskimi smermi/predmeti prve in druge stopnje, obenem ponujajo 68 smeri/predmetov v angleškem jeziku. Na nivoju doktorskega študija lahko izbirajo med 48 smermi/predmeti. Ker je veliko mednarodnih študentk in študentov, bodo predavanja v okviru mobilnosti potekala tako v italijanskem kot angleškem jeziku.   

Dr. Kavrečič nam je ob prihodu v Rimini poslala nekaj fotografij, na katerih pa zaradi predavanj na daljavo ni običajnega študentskega vrveža.

 

 

      

       

          

 


Gostovanje izr. prof. dr. Mihe Kodermana v ZDA prekinjeno zaredi epidemije COVID-19

Univerza na Primorskem je v letu 2018 s projektom Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2018-2021 pridobila finančna sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki so oziroma bodo omogočila gostovanja profesorjev in raziskovalcev na tujih univerzah po svetu. UP FHŠ je v sklopu tega razpisa pridobila dve gostovanji profesorjev, med izbranima predlogoma pa je bila tudi vloga izr. prof. dr. Mihe Kodermana, ki je za trimesečno pedagoško gostovanje izbral Univerzo Massachusetts Amherst, v zvezni državi Massachusetts v ZDA. Dr. Koderman je gostovanje na Oddelku za geoznanosti omenjene univerze pričel 15. januarja 2020; kot gostujoči profesor je na dodiplomskem študiju trikrat tedensko izvajal predmet »Geography of Europe«. Zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in tudi poziva Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije po čim hitrejši vrnitvi domov, se je bil po dveh mesecih gostovanja pred nekaj dnevi primoran predčasno vrniti domov, saj so se univerza in fakultete zaprle, predavanja in aktivnosti pa so se preselile v spletne učilnice.

 

Univerza Massachusettsu Amherst je bila ustanovljena leta 1863 in ima trenutno preko 30.000 dodiplomskih in podiplomskih študentov, za katere skrbi okoli 1.400 profesorjev, asistentov in drugih članov fakultetnih oddelkov. Vsakoletno se uvršča med 20 najbolje ocenjenih javnih univerz v ZDA, na Šanghajski lestvici svetovnih univerz pa se v zadnjih letih utrdila na mestih med 150 in 200 najbolje ocenjenih univerz na svetu. Nahaja se v podeželskem okolju mesta Amherst, ki leži približno 160 kilometrov zahodno od Bostona. Univerzitetni kampus meri okoli 6 kvadratnih kilometrov in je večji od naselja Amherst, ob katerem se nahaja.

Dr. Koderman nam je pred vrnitvijo poslal nekaj fotografij, na katerih pa zaradi enotedenskih počitnic »Spring Break« ni običajnega študentskega vrveža.

 

 

    

    

    


  


Izmenjava doc. dr. Neve Čebron s Fakultete za humanistične študije na Univerzi v Varšavi, Poljska  30. 3. – 30. 6. 2018

Izmenjava je potekala v okviru programa Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018. Vabilo, da obiščem Univerzo v Varšavi, Inštitut za strokovno in medkulturno sporazumevanje (http://www.iksi.uw.edu.pl/en/english )na Fakulteti za uporabno jezikoslovje, je sledilo večletnemu strokovnemu sodelovanju z dr. Piotrom Romanowskim. Ob prihodu v Varšavo sta mi Univerzo in Inštitut predstavili predstojnica  Prof. Elżbieta Jamrozik in prodekan za raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje prof. dr hab. Anna Duszak. Med izmenjavo sem sodelovala in predavala na več oddelkih: na uporabnem jezikoslovju, germanistiki in italijanistiki. V okviru sodelovanja so organizirali predavanje za študente in profesorje cele Fakultete na temo Raba jezikovnega korpusa pri prevajanju poslovne angleščine. V času mojega obiska so organizirali tudi konferenco Understanding Multilingualism in me povabili, da v plenarnem govoru predstavim večjezičnost v Slovenski Istri.

Sodelovanje s kolegi s tako ugledne in stare univerze mi je prineslo veliko novih izkušenj in strokovnih vpogledov. Dragocena je bila priložnost, da sem obiskovala njihovo bogato in sodobno knjižnico. Zastavili pa smo tudi načrte za bodoče sodelovanje, obiske in izmenjave.