Izvedba pedagoškega procesa na UP FHŠ od 10. 5. 2021

7. maj 2021

 

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo pedagoški proces na UP FHŠ do zaključka semestra potekal kot do sedaj na daljavo.

Hkrati pa se bodo vsi izpiti opravili »v živo« na fakulteti.

 

Po poizvedbi med študenti posameznih programov in letnikov UP FHŠ, je bil večinski odgovor, da študenti težko pridejo fizično na fakulteto zaradi različnih razlogov.

 

Na fakulteti bodo imele predavanja/vaje »v živo« samo določene homogene skupine, ki so za to izrazile večinski interes: Geografija 1. st.: 1., 2. in 3. letnik; Komuniciranje in mediji 2. stopnja. Za te skupine boste prejeli obvestilo tudi s strani predstojnikov dotičnih oddelkov.

Mogoče je tudi, kot do sedaj, individualno delo, izpiti, seminarji in terenske vaje na prostem.

 

Objavljamo tudi aktualna NAVODILA O DELU NA UP FHŠ, uporabne informacije dobite tudi na spletni strani UP »COVID in UP« (https://www.upr.si/si/univerza/medijski-center/novosti-in-obvestila/si/univerza/covid-19-in-up/).

 


COVID-19: novi sklep veljaven od 3.5.

3. maj 2021

 

Spoštovani,

skladno s spremembami odlokov vlade RS in postopnim sproščanjem ukrepov, je rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar, sprejela nov sklep, ki je veljaven od ponedeljka, 3. 5. 2021.

 

Ključni poudarki so:

  • Dovoljeno je opravljanje vseh dejavnosti univerze v prostorih UP;
  • Članice same določijo izvedbo pedagoškega procesa;
  • Še večji poudarek je na prezračevanju prostorov;
  • Maske so obvezne v vseh primerih (tudi če predavatelji predavajo za pleksi steklom);
  • Testiranje je obvezno enkrat na teden, razen če se izvajalci ali študenti uvrščajo med izjeme;
  • Delo od doma ni več predvideno, razen za osebe z zdravstvenimi omejitvami in vse, ki so v karanteni ali samoizolaciji.

 

Konec tedna vas bomo obvestili glede oblike izvedbe pedagoškega procesa na UP FHŠ. Predvideva se hibridni model, kot je bilo na začetku študijskega leta prve tedne oktobra. Zaradi možnih sprememb odlokov vlade RS in navodil ter lažje organizacije bo vsaj v ponedeljek, 3. 5., in torek, 4. 5. 2021, pedagoški proces potekal izključno na daljavo, kot do sedaj.

Več informacij o veljavnih ukrepih na spletni strani Univerze na Primorskem.

 


ARHIV


COVID-19: novi sklep od 12. 4. 2021

9. april 2021

 

Spoštovani,

objavljamo nov sklep rektorice univerze, skladen z aktualnim odlokom vlade RS. Sklep velja od ponedeljka, 12. 4. 2021. ustrezno so spremenjena tudi Navodila za izvajanje dela na UP FHŠ.

S tem se vračamo na ureditev, kot smo jo imeli pred 1. 4. 2021:

 

Še naprej ostaja napotek, da se večino pedagoških in drugih aktivnosti opravi na daljavo, kjer je to mogoče.

Le kar ni mogoče opraviti na daljavo, se upošteva dovoljene izjeme, to so laboratorijske vaje, individualno delo, izpiti in seminarji z do 10 osebami. Dovoljene so tudi terenske vaje na prostem z do 10 študentov.

 

Zaposleni, ki izvajajo pedagoško dejavnost s prisotnostjo študentov, se morajo tedensko testirati s hitrim antigenskim testiranjem (HAT), katerih rezultat mora biti negativen. V navodilih so opredeljene tudi izjeme glede testiranja. Tudi od študentov, ki se udeležijo pedagoških aktivnosti na fakulteti ali v organizaciji fakultete, se pričakuje negativni HAT test.

Testiranja s HAT testi na ravni UP ni več organizirano. Zaposleni in študenti se lahko udeležijo množičnih testiranj ali se individualno dogovorijo za testiranje v zdravstvenem domu v kraju bivanja.

 

Stavba fakultete ostaja zaklenjena, v stavbo se lahko vstopi po dogovoru v času prisotnosti strokovnih služb, vsak delavnik med 8.00 in 15.30.

Na fakulteti je poskrbljeno za dežurstvo v dekanatu (telefon, pošta), kjer tudi poskrbijo za odklepanje in zaklepanje vrat fakultete v času od 8:00 do 15:30 (klic na: 05 66 37 740).

Knjižnica UP FHŠ omogoča individualno izposojo (https://www.fhs.upr.si/sl/knjiznica).

Strokovne službe so dosegljive preko elektronske pošte, referat tudi po telefonu v času uradnih ur.

 

O novostih vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani, več o trenutnih ukrepih tudi na spletni strani Univerze na Primorskem.

 

Pazite nase in ostanite zdravi!

 


 

COVID-19: novi sklep in navodila od 1. 4. 2021

29. marec 2021

 

Spoštovani,

objavljen je nov sklep rektorice univerze, skladen z aktualnim odlokom vlade RS. Sklep velja od četrtka, 1. 4. 2021, ukrepi naj bi veljali do 11. 4. 2021.

 

Ukrepi so enaki, kot so bili v veljavi med 30. 10. in 21. 1.: študenti nimajo vstopa na fakulteto in vse pedagoške aktivnosti se izvajajo on-line ali prestavijo na kasnejši čas.

Navodila za izvajanje dela na UP FHŠ.

 

O novostih vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani, več o trenutnih ukrepih tudi na spletni strani Univerze na Primorskem.


Nov sklep, testiranje tudi za študente

12. marec 2021

 

Spoštovani,

objavljamo nov sklep rektorice univerze. Poglavitna sprememba je, da se tudi od študentov, ki se udeležijo pedagoških aktivnosti na fakulteti ali v organizaciji fakultete, pričakuje negativni HAT test.

 

Za študente organizirano testiranje NI PREDVIDENO. Študenti se lahko udeležijo množičnega testiranja:

  • ob sobotah in nedeljah med 9:00 in 17:00 na parkirišču nasproti Zdravstvenega doma Bonifika v Kopru,
  • tekom rednega testiranja vsak delavnik v zdravstvenem domu v občini prebivališča (predhodno naročanje).

 

Več o tem je navedeno tudi na spletni strani: https://www.upr.si/si/univerza/covid-19-in-up/hitro-antigensko-testiranje-studentov-in-zaposlenih

 

Navodila za izvajanje dela na UP FHŠ so spremenjena v tem delu: Navodila UP FHŠ - posodobljena.

 

Več o trenutnih ukrepih na spletni strani Univerze na Primorskem.


Navodila za delo na UP FHŠ in najava dejavnosti s študenti v prostorih UP FHŠ

19. februar 2021

 

Spoštovani,

objavljamo posodobljena Navodila za izvajanje dela v prostorih UP FHŠ v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19.

Navodila so napisana skladno s počasnim sproščanjem ukrepov, za primere, ko je potrebna fizična prisotnost na fakulteti.

 

Še naprej ostaja napotek, da se večino pedagoških in drugih aktivnosti opravi na daljavo, kjer je to mogoče.

Le kar ni mogoče opraviti na daljavo, se upošteva dovoljene izjeme, to so laboratorijske vaje, individualno delo, izpiti in seminarji z do 10 osebami. Dovoljene so tudi terenske vaje na prostem z do 10 študentov.

 

Skladno z zgornjim, ostaja stavba fakultete zaklenjena, v stavbo se lahko vstopi po dogovoru v času prisotnosti strokovnih služb, vsak delavnik med 8.00 in 15.30.

Na fakulteti je poskrbljeno za dežurstvo v dekanatu (telefon, pošta), kjer tudi poskrbijo za odklepanje in zaklepanje vrat fakultete v času od 8:00 do 15:30 (klic na: 05 66 37 740).

Knjižnica UP FHŠ omogoča individualno izposojo (https://www.fhs.upr.si/sl/knjiznica).

Strokovne službe so dosegljive preko elektronske pošte, referat tudi po telefonu v času uradnih ur.

 

Pazite nase in ostanite zdravi!


COVID-19: sprememba sklepa rektorice UP od 9.2.2021

6. februar 2021

 

Spoštovani,

objavljamo nov sklep rektorice UP o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19.

Od torka, 9. 2. 2021, so na članicah UP ponovno mogoče laboratorijske vaje in individualno delo s študenti.

UP FHŠ ostaja zaklenjena do nadaljnjega, saj trenutno potekajo izpiti, ki ne spadajo med izjeme in še naprej potekajo izključno na daljavo.

 

O spremembi navodil in načinu dela na UP FHŠ vas bomo sproti obveščali.

 

Ob tej priložnosti vam želimo lep praznik!


 

COVID-19: sprememba odloka vlade in nov sklep rektorice UP, od 1.2.2021

29. januar 2021
 
Spoštovani,

obveščamo vas, da od 1. 2. 2021 na Univerzi na Primorskem ponovno ni dovoljeno izvajati dejavnosti s prisotnostjo študentov.

Za aktivnosti na UP FHŠ veljajo ukrepi kot do sedaj.

 
Objavljamo tui zadnji veljavni sklep rektorice, bolj podrobne informacije pa so objavljene na spletni strani UP: https://www.upr.si/si/univerza/covid-19-in-up/trenutni-veljavni-ukrepi.

 

COVID-19: sprememba odloka vlade in nov sklep rektorice UP

 

22. januar 2021

 

Spoštovani

s 25. januarjem se spreminjajo ukrepi Vlade RS za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 in s tem je omogočeno postopno vračanje študentov v prostore univerze.

V prostorih univerze bo dovoljeno izvajanje laboratorijskih vaj in individualno delo s študenti, le-te pa bodo referati fakultet sproti obveščali v zvezi z urniki urnikih in obveznostih.

Rektorica univerze je sprejela nov sklep veljavnih ukrepov, prav tako so na spletni strani UP objavljene informacije in nova navodila za izvajanje dela v prostorih universe (https://www.upr.si/si/univerza/novice-in-obvestila/prvi-studenti-se-naslednji-teden-vracajo-na-univerzo-).

Kljub temu UP FHŠ ostaja zaklenjena do nadaljnjega, saj trenutno potekajo izpiti, ki ne spadajo med izjeme in še naprej potekajo izključno na daljavo.

Knjižnica UP FHŠ omogoča individualno izposojo (https://www.fhs.upr.si/sl/knjiznica).

Strokovne službe so dosegljive preko elektronske pošte, referat tudi po telefonu v času uradnih ur.

Na fakulteti je kot do sedaj poskrbljeno za dežurstvo v dekanatu (telefon, pošta), kjer tudi poskrbijo za odklepanje in zaklepanje vrat fakultete (klic na: 05 66 37 740).

Ob nadaljnjem sproščanju bodo pred prihodom na fakultete zaradi opravljanja pedagoškega procesa s prisotnostjo študentov, zaposleni testirani s hitrimi antigenskimi testi. Univerza se dogovarja z izvajalci testiranja, zaposleni pa bodo navodila, vključno s termini in lokacijami testiranj, prejeli preko e-pošte. Testiranja se bodo odvijala z enako dinamiko kot se bodo izvajale vsebine v prostorih univerze ter se bodo usklajevala tedensko. Tako bodo na testiranja napoteni zaposleni, ki bodo v posameznem tednu izvajali vsebine za študente v predavalnicah in laboratorijih ter specializiranih učinlnicah. Število testiranj bo raslo s številom izvedenih vsebin v prostorih univerze.

V upanju, da je to prvi korak k sprostitvi ukrepov in vračanju študentov na fakultete, vas prijazno opomnimo, da lahko z upoštevanjem ukrepov prispevamo k umiritvi epidemije in s tem k hitrejšemu vračanju na fakulteto, česar si vsi želimo.

Pazite nase in ostanite zdravi!


Nespremenjeni ukrepi COVID-19 za izpitno obdobje

15. januar 2021

 

Obveščamo vas, da bo odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja podaljšan vsaj do 22.1.2021, kar pomeni, da se do nadaljnjega izpitov ne more opravljati v prostorih fakultete, ne glede na možne prilagoditve. Vsi izpitni roki, ki so razpisani v zimskem izpitnem obdobju, lahko potekajo izključno online.

 

Skladno z veljavnim sklepom rektorice UP, je pri izvajanju preverjanja in ocenjevanja znanja potrebno dosledno upoštevati veljaven sklep rektorice UP o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 in Navodila UP za izvajanje dela v prostorih univerze v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19, ki sta objavljena na spletni strani UP (https://www.upr.si/si/univerza/covid-19-in-up/trenutni-veljavni-ukrepi).

O morebitnih spremembah vas bomo redno obveščali.


 

Enkratni solidarnostni dodatek za študente

13. januar 2021

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS je, v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za finance, pristopilo k realizacije 95. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20), to je izplačila enkratnega solidarnostnege dodatka za študente v višini 150 EUR.

Dodatek se bo izplačeval se bo višješolskim in visokošolskim študentkam in študentom, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih, ki se izvajajo v Republiki Sloveniji na rednem in izrednem študiju, in na dan 19. oktobra 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Upravičenci bodo za pridobitev dodatka morali oddati vlogo preko elektronskega obrazca na eUpravi, ki bo na voljo od četrtka, 14. januarja 2021, do 31. januarja 2021. Takrat bodo na voljo tudi vsa podrobna navodila in odgovori na najpogostejša vprašanja.

Vloge po 31. januarju 2021 ne bo več mogoče oddati.

Dodatne informacije so objavljene https://www.gov.si/novice/2021-01-11-vloge-za-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom-na-voljo-od-cetrtka-dalje/

 


 

TUDI PO NOVEM LETU BREZ SPREMEMB

 

28.12.2020

Vlada Republike Slovenije je še za sedem dni podaljšala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, hkrati pa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) univerzam poslalo dopis, s katerim nas obveščajo, da predvidoma tudi morebitne spremembe odloka v prvem tednu januarja še ne bodo vplivale na delovanje visokega šolstva. Poleg tega so nas iz MIZŠ opomnili, da po veljavnem zgoraj omenjenem Odloku opravljanje izpitov v prostorih visokošolskih zavodov ni dovoljeno.

Na Univerzi na Primorskem si želimo čimprešnjega postopnega vračanja študentov in si prizadevamo tudi za siceršnje reševanje situacije študentov. Posredovali smo že več predlogov akutnih in sistemskih rešitev, a smo v trenutnih razmerah omejeni z veljavno zakonodajo in drugimi akti.

Ministrstvo je obljubilo, da bo takoj v januarju povabilo univerze k pogovorom o nadaljevanju študijskega leta. Takoj ko prejmemo kakršnekoli informacije, jih bomo posredovali študentom.

Zato žal v tem trenutku še ne moremo natančneje napovedati potencialnih sprememb in prilagoditev. Zavedamo se, da negotova situacija povzroča nekaj nelagodja, zato tudi vneto pripravljamo več mogočih scenarijev glede vračanja in vselitve študentov, zaključka 1. semestra in izpeljave izpitov.UKREPI OSTAJAJO V VELJAVI VSAJ DO NOVEGA LETA

 

november 2020

Včeraj je potekalo srečanje predstavnikov univerz, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Glede na predstavljeno trenutno stanje, trende obolelosti in širjenja COVID-19 ter posledično pričakovano postopno sproščanje ukrepov, se študijski proces v prostorih univerz ne bo odvijal vsaj do novega leta

Kjer je mogoče, se študijske vsebine tudi v prihodnje odvijajo na daljavo, medtem ko bomo obvezne praktične vsebine, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo, izvajali v letu 2021.

Želimo si, da bi se lahko vsaj določene vsebine začele ponovno odvijati v naših prostorih čimprej, je pa to odvisno od širjenja bolezni v prihodnjih tednih. O izvedbi študijskega procesa po 4.1.2021 vas bomo obvestili v decembru. 

 

 

IZPOSTAVLJAMO TUDI POZIV MINISTRA ZA ZDRAVJE ŠTUDENTOM K SPOŠTOVANJU UKREPOV

 

Novica je objavljena v slovenščini in angleščini na spletni strani univerze:

SLO: https://www.upr.si/si/univerza/medijski-center/novice-in-obvestila/vrata-univerze-zaprta-do-novega-leta

EN: https://www.upr.si/en/university/57-media-centre/news-and-announcements/vrata-univerze-zaprta-do-novega-leta

 

Pazite nase in ostanite zdravi!


Spoštovani,

skladno z veljavnim sklepom rektorice veljajo strožji ukrepi do preklica sklepa in najkasneje do konca epidemije.

 

Fakulteta je od ponedeljka, 26. oktobra, zaklenjena do nadaljnjega. Študenti nimajo vstopa v prostore fakultete/univerze. Stiki v živo s študenti, kandidati in drugimi uporabniki v prostorih fakultete začasno niso dovoljeni. Tudi knjižnica UP FHŠ je zaprta.

 

Pedagoški proces se izvaja izključno na daljavo. V kolikor pedagoškega procesa ni mogoče izvesti učinkovito na daljavo, se opravljanje pedagoških aktivnosti prestavi na kasnejši čas.

 

Na fakulteti je poskrbljeno za dežurstvo v dekanatu (telefon, pošta). Strokovne službe so dosegljive preko elektronske pošte, referat tudi po telefonu v času uradnih ur.

 

Na kasnejši čas so prestavljeni vsi dogodki, obštudijska dejavnost, vseživljenjsko učenje in druge kontaktne aktivnosti, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo.

 

Posodobljena so tudi Navodila za izvajanje dela v prostorih UP FHŠ v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19. Za lažji pregled so ključne spremembe obarvane rumeno.

 

Več informacij in povezav na spletni strani UP.

 

Pazite nase in ostanite zdravi!


 

PEDAGOŠKI PROCES IZKLJUČNO NA DALJAVO

19. oktober 2020

 

Spoštovane študentke in študenti UP FHŠ,

vezano na razglasitev epidemije in ostale ukrepe, ki se ostrijo, poteka od torka, 20. 10. 2020, ves pedagoški proces fakultete izključno na daljavo preko aplikacije Zoom.

Ukrep traja do nadaljnjega oz. do preklica epidemije.

 

Predavanja potekajo po predvidenem urniku, povezave do predavanj bodo objavljene v e-učilnicah predmetov. Povezava neposredno iz urnika ne bo več delovala.

 

Študentom ne bo več omogočeno spremljanje on-line predavanj v predavalnici ali drugih prostorih fakultete.

 

Izjema je izvedba slovenskega jezika za tujce, o čemer bodo študenti osebno obveščeni s strani predavateljev.

 

PROSIMO, DA UPOŠTEVATE VSE UKREPE, KI SO DOLOČENI, KAJTI SAMO TAKO SE BODO RAZMERE ZAČELE UMIRJATI.

 

ŽELIMO VAM USPEŠNO DELO IN UPAMO, DA VAM BOMO V NADALJEVANJU LAHKO SPOROČILI SPODBUDNE NOVICE.

 

Pazite nase in ostanite zdravi,

 

 Prof. dr. Irena LAZAR, dekanja