Prejšnji teden nas je dosegla novica, da je članica Oddelka za slovenistiko UP FHŠ prof. dr. Jožica Škofic nova izredna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti v razredu za filološke in literarne vede. Člani SAZU so znanstveniki in umetniki, ki so izvoljeni zaradi posebnih dosežkov. Delujejo kot vodilni znanstveniki oziroma raziskovalci v slovenskih znanstvenih ustanovah in univerzah doma ali v tujini. Dr. Škofic je raziskovalka v Dialektološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Pri svojem raziskovalnem delu se ukvarja predvsem z dialektologijo slovenskega jezika in geolingvistiko, narečnim imenoslovjem, narečnim slovaropisjem in zgodovino slovenskega jezika. Je vodja projekta Slovenski lingvistični atlas, na Oddelku za slovenistiko UP FHŠ predava jezikoslovne predmete.

Kolegici dr. Jožici Škofic iskreno čestitamo!