ponedeljek, 30. marec 2020

INFORMACIJE V ČASU IZREDNIH RAZMER

 

Spoštovani,

glede na trenutno situacijo v zvezi z novim koronavirusom vam sporočamo, da poteka prilagojen študijski proces na UP FHŠ do preklica.

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur. l. RS, št. 25/2020) zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, je začasno prepovedano tudi zbiranje ljudi na univerzah in sicer od ponedeljka, 16. marca 2020, do prenehanja razlogov za prepoved.


NOVO OBVESTILO - Telefonska linija z našimi strokovnjaki psihologi

V zadnjih tednih smo se znašli v nepredvidljivi situaciji. V večji meri smo odrezani od normalnega življenja in lahko se počutimo prestrašene, žalostne, zmedene, jezne, brezvoljne, pod stresom, osamljene … Lahko imamo tudi občutek, da nimamo nadzora. Gre za odziv, ki je v teh okoliščinah popolnoma razumljiv.

Za vse študente in zaposlene UP, ki ste se zaradi nastale situacije znašli v stiski in bi se želeli pogovoriti z našimi strokovnjaki psihologi, smo vzpostavili telefonsko linijo. Podporo zagotavljajo psihologinje Univerze na Primorskem (UP IAM in UP FAMNIT) in Slovenskega centra za raziskovanje samomora.

Z nami se lahko pogovorite vsak dan od ponedeljka do nedelje med 10. in 12. uro ter med 17. in 19. uro.

TELEFONSKA ŠTEVILKA: 05/ 611 76 55

Pomembno: Pogovor je namenjen prvi psihološki pomoči in razbremenitvi klicatelja, zato terapevtska obravnava ni mogoča. V kolikor bomo skupaj ugotovili, da bi potrebovali daljšo obravnavo, vas bomo usmerili na bolj ustrezno obliko pomoči.

Več informacij, vključno z razporedom strokovnjakinj, dodatnimi številkami in napovedanimi predavanj je objavljenih na strani: https://www.upr.si/si/univerza/covid-19-in-up/psiholoska-podpora#


POVZETEK ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH

Spodaj objavljamo MIZŠ povzetek Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo, v delu visokega šolstva: https://www.gov.si/novice/2020-03-29-izjava-ministrstva-za-izobrazevanje-znanost-in-sport-ob-prvem-interventnem-paketu/

************************************************************************

VISOKO ŠOLSTVO

Visokošolski zavodi lahko za tekoče študijsko leto sprejmejo spremembe obveznih sestavin študijskih programov.

ŠTUDENTI

Študenti višješolskega in visokošolskega študija, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti, pridobijo pravico do podaljšanja statusa študenta v naslednjem študijskem letu.

Vsem rednim študentom in študentkam, ki imajo prebivališče v RS, se do 30. aprila izplača krizni dodatek v višini 150 evrov.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST

Izvajanje raziskovalnih in infrastrukturnih programov, ki se iztečejo z 31. decembrom letos, se podaljša za eno leto. Letni obseg financiranja ostane nespremenjen.

Za eno leto se podaljša tudi rok za nakup raziskovalne opreme.

Sredstva proračuna, Evropskega socialnega sklada (ESS) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) se prednostno namenijo za naložbe v raziskave, razvoj in proizvodnjo cepiv, zdravil in zaščitne opreme, ki so potrebni za boljše obvladovanje posledic epidemije virusa COVID-19.


 

UKREPI IN DELOVANJE FAKULTETE

 

Na Univerzi na Primorskem in UP Fakulteti za humanistične študije smo sprejeli ustrezne ukrepe, da zavarujemo zdravje študentov in zaposlenih in hkrati omogočimo, da bo študijski proces potekal kar najbolj nemoteno.

V tem času:

  • so prostori UP FHŠ zaklenjeni.

  • se pedagoški proces izvaja prilagojeno, in sicer na daljavo. Za prilagojeno izvajanje predavanj in vaj se uporablja e-oblike poučevanja in učenja, zlasti e-učilnico ter izvedbo predavanj in vaj prek spletnih orodij. Študenti naj pozorno spremljajo e-učilnico in e-pošto, kjer izvajalci objavljajo natančna navodila za vsak predmet.

  • se ne izvaja kolokvijev in izpitov ter govorilnih ur v prostorih fakultete. V kolikor je mogoče, se lahko opravijo preko e-orodij.

  • zagovori zaključnih del so prestavljeni.

  • raziskovalno delo in strokovno delo potekata na daljavo, zaposleni delajo od doma.

  • so na kasnejši čas prestavljeni vsi dogodki, obštudijska dejavnost, vseživljenjsko učenje in druge kontaktne aktivnosti.

  • so omejene vse službene poti v tujino.

 

Delovanje strokovnih služb:

  • Uradne referata in mednarodne pisarne so do preklica odpovedane. Za vse informacije smo dosegljivi po e-pošti dekanat@fhs.upr.si ali na telefonu 00386 (0)5 663 77 44.

  • Knjižnica UP FHŠ je zaprta, že izposojeno gradivo bo ustrezno podaljšano.

  • Strokovne službe fakultete so za informacije dostopne po e-pošti.

 

Na spletni strani Univerze na Primorskem je posebna podstran s pomembnimi informacijami o trenutnih ukrepih in drugih uporabnih informacijah v času izrednih razmer.

Tako študente kot zaposlene prosimo, da redno spremljate vsa obvestila fakultete.

Svetujemo tudi, da dosledno upoštevate vsa priporočila, ki jih izdajajo pristojne institucije o ravnanju ob pojavu korona virusa in spremljate uradne informacije NIJZ.

 

Študente še posebej obveščamo,

da bodo Dnevi humanistike ter Slavnostna podelitev diplom in nagrad prestavljeni.

Predvideni nov termin bo v juniju, o datumu podelitve diplom boste pravočasno obveščeni.

 

Ostanite zdravi, ostanite doma!


 

REKTORICA UP: "ZAHVALA ŠTUDENTOM ZA ODLIČNO SODELOVANJE"

 

Drage študentke in študenti! 

Celotni svet se je v zadnjih dneh znašel pred novimi izzivi in tudi Univerza na Primorskem je morala hitro korenito spremeniti svoje delovanje. Ukrepe smo sprejemali hitro in jih prilagajali situaciji iz ure v uro. Pri tem je bila posebna pozornost namenjena prav vam. Vso svojo energijo smo vložili v napore, da uvedemo dodatne zaščitne ukrepe in hkrati zagotovimo nadaljnje izvajanje študijskega procesa.  

Odziv celotne univerzitetne skupnosti je bil neverjetno pozitiven. Profesorji so nemudoma začeli prilagajati način poučevanja in vključevati sodobne komunikacijske kanale, študenti pa ste to sprejeli odprtih rok. Vaša želja po avdio in videu kontaktu z učitelji, nenehni pogovori med in po predavanjih, vaše stalno individualno delo in vaša angažiranost za nadaljevanje študija v vseh razmerah me navdajajo s ponosom.  

Dokazujete, da je znanje naša skupna vrednota, ki nas povezuje. Zato nam uspeva. Prilagodljivost, požrtvovalnost in iznajdljivost zagotavljajo, da univerza deluje v čimvečjem možnem obsegu neprekinjeno. Vsega znanja ni mogoče predati preko spleta in zagotovo bodo potrebne tudi prilagoditve na ostalih področjih. A o tem nekoliko kasneje.

Danes se vam predvsem želim zahvaliti za vaš odziv in vašo angažiranost. Skupaj dokazujemo, kako močna je naša skupnost. Univerza, zahvaljujoč vsem vam, ostaja delujoč temelj znanosti in učenja.  


Hvala in ostanite zdravi. 

Prof. dr. Klavdija Kutnar
Rektorica Univerze na Primorskem

 

Oglejte si celotni nagovor rektorice na naslendji povezavi https://www.upr.si/si/univerza/novosti-in-obvestila/rektorica-up-zahvala-studentom-za-odlicno-sodelovanje