23. mednarodni simpozij o arheologiji Sredozemlja

(SOMA - Symposium on Mediterranean Archaeology)

FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE UP in Inštitut za arheologijo in dediščino bosta med 15. in 17. novembrom 2019 gostila 23. mednarodno konferenco o arheologiji Sredozemlja, katere glavna tema bo Mednarodna trgovina v Sredozemlju. Simpozij organiziramo v sodelovanju z združenjem Gama (General Association for Mediterranean Archaeology), Unesco Unitwin mrežo za podvodno arheologijo, katere članica je tudi UP FHŠ, in Zavodom za podvodno arheologijo – ZAPA. Znanstveno srečanje kot vsa leta doslej omogoča raziskovalcem in znanstvenikom, ki se ukvarjajo z arheologijo, zgodovino in dediščino Sredozemlja, da predstavijo svoje delo, projekte in najnovejše rezultate. Hkrati je to priložnost za vzpostavljanje novih stikov, projektnih idej in razvoj interdisciplinarnega sodelovanja na več ravneh.

Udeleženci iz Turčije, Irana, Izraela, Grčije, Italije, Velike Britanije, Nemčije, Poljske, Češke, Hrvaške in Slovenije bodo v okviru glavne teme govorili o materialni kulturi povezani s podvodno dediščino (pristanišča, plovba, drobne najdbe…), upravljanju in interpretaciji podvodne dediščine, pravnem varstvu, konserviranju, restavriranju in monitoringu dediščine…

Ob tem bomo udeležencem predstavili naše delo in projekte povezane s podvodno dediščino Arheološkega parka Simonov zaliv, našega morja in rek, muzejske zbirke na obali in dediščino reke Ljubljanice na razstavi Moja Ljubljanica, ki je prejela Unescov znak najboljših praks za podvodno kulturno dediščino.  

Več na

http://www.genama.info/soma/2019/index.html

PROGRAM