Spoštovani študenti,

v nadaljevanju vas obveščamo o možnostih napredovanja v višji letnik v študijskem letu 2020/2021.

Študenti, ki boste izpolnjevali vse pogoje za napredovanje v višji letnik v skladu s študijskim programom, boste prejeli elektronsko sporočilo o odprtem vpisnem listu v Študentskem informacijskem sistemu (ŠIS). Vpisni list lahko izpolnite do 20. 9. 2020.

Če ne boste izpolnjevali pogojev za napredovanje v višji letnik, morate opraviti vsaj toliko obveznosti kot jih zahteva minimalen obseg pridobljenih kreditnih točk za izredno napredovanje. Te spremembe pogojev za napredovanje v višji letnik na posameznih študijskih programih veljajo samo za vpis v študijsko leto 2020/2021. Spremenjeni minimalni pogoji za napredovanje v višji letnik so navedeni tukaj. Za tovrstno napredovanje v višji letnik ni potrebno vlagati prošenj.

Če se vam tudi z minimalnimi pogoji za izredno napredovanje ne bo uspelo vpisati v višji letnik, lahko vložite prošnjo za uveljavitev podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021 zaradi Covid-19. To možnost lahko izkoristile samo za vpis v študijsko leto 2020/2021. Prošnjo oddate na Komisijo za študentske zadeve, kjer utemeljite razloge, zaradi katerih niste mogli opraviti predpisanih obveznosti, najkasneje do četrtka, 10. 9. 2020. Kasnejših prošenj ne bomo obravnavali.

Podrobnejše informacije najdete v Navodilih za postopek podaljšanja statusa študenta Univerze na Primorskem v študijskem letu 2020/2021 zaradi epidemije Covid-19, št. 002-7/20 z dne 6. maja 2020.

V primeru potrebe po dodatnih pojasnilih glede zgoraj navedenega se lahko obrnete na Referat za študentske zadeve UP FHŠ – referat@fhs.upr.si.

 

Lepo vas pozdravljamo,

Referat UP FHŠ