Skladno z 19. členom Pravilnika o načinu volitev študentskih svetov članic Univerze na Primorskem lahko kandidat na volitvah v ŠS UP FHŠ vloži pritožbo zaradi kršitev določb pravilnika najkasneje v treh (3) dneh po objavi volilnih rezultatov. O utemeljenosti pritožbe odloči volilna komisija ŠS UP v roku treh (3) dni od prejema popolne pritožbe.

ZAPISNIK VOLILNE KOMISIJE