ponedeljek, 28. november 2022

Razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ 2022/2023

Volitve bodo potekale v sredo 7. 12. 2022

Volilna komisija za izvedbo volitev v Študentski svet UP FHŠ je dne 24. 11. 2022 pregledala prispele kandidature in potrdila kandidatno listo.

Poročilo volilne komisije je v PRIPONKI

Volitve za člane Študentskega sveta UP FHŠ bodo potekale v sredo, 7. decembra 2022, od 9. do 17. ure v avli UP FHŠ.

Vabljeni, da oddate svoj glas!


Objavljamo ponovljeni razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ 2022/2023

Študentski svet fakultete je organ, ki ga sestavljajo izključno študenti in zastopa študente v razmerju do vodstva fakultete in univerze. Na sejah člani sveta razpravljajo o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, obravnavajo in dajejo pristojnim organom mnenja o aktih fakultete, na podlagi študentske ankete dajejo mnenja o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev itd. Študenti imajo svoje predstavnike tudi v posameznih organih fakultete.

Rok za oddajo kandidature je od 16. novembra do vključno 23. novembra 2022.

Volitve bodo v sredo, 7. decembra 2022, v Avli UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.

Celoten razpis je objavljen (priponka).

Vloga za oddajo kandidature je na voljo (priponka). Že oddane kandidature veljajo tudi za ponovljeni razpis.

Vabljeni k sodelovanju!