Vpisi na študijske programe 1. stopnje


 Študijski programi 1. stopnje ―


Dokumentacija

 


Prosta vpisna mesta v 1. prijavnem roku

 

 

 ŠTUDIJSKI PROGRAM

Slovenci in tujci iz EU

Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

 Enopredmetni

 

 

 Geografija (UN)

20

4

 Italijanistika (UN)

20

4

 Komuniciranje in mediji (UN)

20

4

 Medkulturno jezikovno posredovanje (UN)

25

5

 Slovenistika (UN)

10

2

 Zgodovina (UN)

20

4

 Dvopredmetni

 

 

 Dvopredmetni Arheologija (UN)

15

3

 Dvopredmetni Geografija (UN)

15

3

 Dvopredmetni Zgodovina (UN)

15

3


Prijava za vpis

Prijavo za vpis kandidati oddajo v elektronski obliki na spletnem portalu eVŠ v slovenskem jeziku http://portal.evs.gov.si/prijava/ ali angleškem jeziku http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=en. Na spletnem portalu eVŠ so tudi navodila za oddajo prijave 

Za pomoč pri izpolnjevanju prijave za vpis (tudi digitalna potrdila in elektronski podpis) se obrnite na Urad za podporo uporabnikom – Enotni kontaktni center, in sicer med delavniki (pon. do pet.) od 8. do 22. ure. Lahko jim pišete na e-naslov ekc@gov.si ali jih pokličete na številko 080 2002, če kličete iz tujine pa na številko 00386 1 478 85 90.

Več informacij o prijavno-sprejemnem postopku dobite v Visokošolski prijavno-informacijski službi Univerze na Primorskem.

Sprejeti kandidati bodo prejeli pisno povabilo k vpisu ter vsa navodila za vpis.


1. Vpis v 1. letnik

Slovenci in tujci iz držav EU

Prijavni roki

Prvi prijavni rok: 12. februar do 18. marec 2020
Drugi prijavni rok: 20. do 28. avgust 2020 (prosta mesta bodo objavljena do 19. avgusta 2020)

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest: 24. do 25. september 2020 do 12. ure (prosta mesta bodo objavljena do 24. septembra 2020)

Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

 

  Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU

  Dokumentacija

  Državljani držav nečlanic Evropske unije in Slovenci brez slovenskega državljanstva se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za Slovence brez Slovenskega državljanstva in tujce - državljane držav nečlanic Evropske unije v razpisu za vpis.

  Tuji državljani morajo plačati šolnino v skladu s Pravilnikom o šolninah in bivanju v javnih študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 77/16).

  Na osnovi podpisanih protokolov o sodelovanju na področju izobraževanja so državljani Črne gore, Kosova, Makedonije in Srbije za vpis v študijskem letu 2019/2020 izenačeni z državljani Slovenije in Evropske unije glede plačila stroškov študija, torej so oproščeni plačila šolnine za tujce za redni študij. Protokol z Bosno in Hercegovino je v postopku podaljšanja.

  Prijavni roki

  • Prvi prijavni rok: 12. februar do 22. maj 2020
  • Drugi prijavni rok: 27. maj do 17. julij 2020
  • Tretji prijavni rok: 10. avgust do 11. september 2020

  Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci iz držav nečlanic EU se lahko na študijske programe prijavijo tudi v Roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo potekal od 24. do 25. septembra 2020 do 12. ure (prosta mesta bodo objavljena do 24. septembra 2020).

   

  Oddaja prijave

  Prijavo za vpis kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/), pri čemer morajo elektronsko izpolnjeno prijavo najprej potrditi, v nadaljevanju pa še natisniti ter lastnoročno podpisati. Izpolnjen in lastnoročno podpisan prijavni obrazec s priloženimi zahtevanimi dokazili do navedenega roka posredujejo na naslov: VPIS UP - Univerza na Primorskem Titov trg 4, SI-6000 Koper, Slovenija

   

  Več o rokih, prijavi, vpisu in dokazilih za tujce najdete v ROKOVNIKU.


  2. Vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

  Prijavni rok: 1. do 17. september 2020

  Vpisna mesta za vpis v višji letnik so določena posebej in so navedena v razpisu. Na ta vpisna mesta se lahko prijavljajo vsi kandidati, ne glede na državljanstvo.

  Prijavo za vpis kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Prijavno izbirni postopek poteka preko visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem.

  Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

  Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi visokošolski zavod v prijavno–sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

  Dokumentacija


  3. Vzporedni študij in študij diplomantov

  Prijavni rok: 1. do 17. september 2020

  Vpisna mesta v 1. letnik za vzporedni študij in diplomante so določena posebej. Število vpisnih mest za posamezni študijski program je navedeno v razpisu.

  Na ta vpisna mesta se lahko prijavijo slovenski državljani in državljani držav članic Evropske unije.

  Prijavo za vpis kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (http://portal.evs.gov.si/prijava/). Prijavno izbirni postopek poteka preko visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze na Primorskem. 

  Pogoji za vpis za vsak študijski program so objavljeni v razpisu za vpis.

  Dokumentacija