ONLINE »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«

 

27. Poletni tečaji slovenskega jezika na slovenski Obali

ONLINE, 6.–17. 7. 2020

 

Letošnji poletni tečaji bodo potekali online, in sicer preko aplikacije ZOOM (https://zoom.us/). Pogoj za sodelovanje na poletnih tečajih so računalnik, kamera in mikrofon. Tečaji se izvajajo na treh ravneh: začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni. Tudi letos je na voljo nekaj štipendij (več informacij najdete na https://www.fhs.upr.si/sl/resources/files//poletne-sole/halo/onlinestipendije.pdf).

 

ROK ZA PRIJAVO  IN ODDAJO PROŠENJ ZA ŠTIPENDIJO: 15. 5. 2020

OBVESTILO O PREJEMU ŠTIPENDIJE IN RAZVRSTITEV PO SKUPINAH: 22. 5. 2020

PLAČILO KOTIZACIJE (40 €): DO 1. 6. 2020

KONTAKT IN PRIJAVE: halo.tecaji@fhs.upr.si

več informacij: https://www.fhs.upr.si/sl/poletne-sole/halo


27th Summer Courses of the Slovene Language on the Slovene Coast

ONLINE, 6.–17. 7. 2020

 

This summer's courses will be held online through the ZOOM application (https://zoom.us/). A prerequisite for attending summer courses is a computer, a camera and a microphone.

Language course is held on different levels: elementary, intermediate and advanced. Some scholarships are also available this year (more information about scholarships: https://www.fhs.upr.si/sl/resources/files//poletne-sole/halo/onlinestipendije.pdf).


DEADLINE FOR APPLICATION AND APPLICATION FOR SCHOLARSHIP: 15. 5. 2020

NOTICE OF RECEIPT OF SCHOLARSHIP AND CLASSIFICATION: 22. 5. 2020

REGISTRATION FEE (40 €): payment deadline 1. 6. 2020

CONTACT AND APPLICATIONS: halo.tecaji@fhs.upr.si

more information: https://www.fhs.upr.si/sl/poletne-sole/halo