V četrtek, 10. junija, smo na Fakulteti za humanistične študije že 18. leto zapored izvedli podelitev diplomskih listin diplomantom 1. in 2. stopnje ter Bartolove nagrade za študente. Dekanja FHŠ, prof. dr. Irena Lazar, je poleg diplom v atriju pred fakulteto izročila tudi Bartolove nagrade za študente za preteklo študijsko leto, ki jih podeljujemo za izjemne študijske in obštudijske dosežke. Letošnja nagrajenca sta Žiga Jevšnik, diplomant dvopredmetnega študijskega programa 1. stopnje Arheologija in Zgodovina, za diplomsko nalogo z naslovom Latenskodobna naselbinska keramika z najdišča Meljski hrib pri Mariboru in Jakob Ercegović, diplomant magistrskega študijskega programa 2. stopnje Geografija, za magistrsko delo z naslovom Geografija kave: Prostorski in ekonomski vidiki kavne industrije v svetu in v Sloveniji.

Med nominiranci za študentske nagrade so bili tudi:

Tereza Prešeren Slabe (1. stopnja)  za zaključno nalogo na univerzitetnem študiju Zgodovine z naslovom Vpliv vojne na prehrano: primer druge svetovne vojne v Ljubljani.

Janja Raspor (2. stopnja) za magistrsko delo na podiplomskem programu Slovenistike z naslovom Načela izdelave slovarja plesne terminologije za navijaški ples.

Nenad Smajila (2. stopnja) za magistrsko delo na  podiplomskem programu Arheološka dediščina Sredozemlja z naslovom Bronastodobna najdišča Opatijskega Krasa.

 

Iskrene čestitke diplomantom in magistrantom ter nagrajencem!

 

Spodaj nekaj prvih foto utrnikov z dogodka, za fotografije se diplomanti obrnete na referat FHŠ.