UP vabi vse zaposlene in študente UP, ki imajo znanja in veščine z različnih področji in ki bi jih želeli deliti v okviru aktivnosti mrežnega sistema VŽU na UP, da se vključijo v Evidenco strokovnjakov vseživljenjskega učenja UP.

Z vključitvijo v Evidenco strokovnjakov VŽU UP boste tvorno sodelovali pri zasledovanju skupnih ciljev naše univerze in pripomogli k osveščanju o pomembnosti pridobivanja dodatnih znanj in kompetenc posameznikov skozi možnosti, ki jih ponuja mrežni sistem vseživljenskega učenja na UP. Prav tako boste dobili priložnost širjenja svojih specifičnih znanj drugim in hkrati možnost nadgrajevanja lastnih znanj in spretnosti, tudi skozi izvajanje aktivnosti iz ponudbe mrežnega sistema VŽU UP.

V Evidenco strokovnjakov VŽU UP se lahko vključite do 30. junija 2021.

Več o povabilu in prijavi na spletni strani UP: https://www.upr.si/si/univerza-in-okolje/vsezivljenjsko-ucenje/povabilo-k-vkljucitvi-v-evidenco-strokovnjakov-vsezivljenjskega-ucenja-na-univerzi-na-primorskem