Dear all,

you are kindly invited to attend a virtual talk and discussion with Prof. Emerit. Michael Byram on Tuesday 20th April at 16.00. The talk is organized within the activities of doctoral study course Language and Interculturality at UP FHŠ and KUK UP.

Talk overview:

Developing and Researching Education for Intercultural Citizenship

Prof. Michael Byram will first explain what he means by intercultural citizenship and how it can be introduced across the curriculum. He will then give one or two examples of how language teachers have developed projects in which learners are expected to acquire competences in intercultural citizenship. This is a matter of curriculum development.

Next, he will present an account of how informal evaluation research has been carried out, and discuss how a formal approach could be taken. In doing so he intend to raise more general questions about research and evaluation which he hopes will be of interest to doctoral and other researchers.

Here are also some documents to help you prepare for the event and the discussion that will follow:

https://www.youtube.com/watch?v=FWsAH2vv5CI&feature=youtu.be

Byram and Wagner - YouTube

In this video Mike Byram and Manuela Wagner talk about teaching languages for intercultural dialogue. Please go to: https://youtu.be/_fSm5319IVY

 

 

 

 

 

Please register for the event before April 15th, 2021, at : kuk_up@upr.si.

The event is free of charge and is mandatory for students of the 1st year of the doctoral study course Language and Interculturality as part of the course Multilingualism and interculturality.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UP FHŠ in KUK UP

V okviru doktorskega študijskega programa Jezik in medkulturnost vas vabimo na virtualno predavanje Emerit. Prof. dr. Michaela Byrama z Univerze v Durhamu, Velika Britanija, z naslovom

Kako razvijamo in raziskujemo pristope k vzgoji za medkulturno državljanstvo?

Prof. Michael Byram je začetnik novega pogleda na pomen zavedanja in razvijanja medkulturne sporazumevalne ozaveščenosti v vzgoji in izobraževanju. Svoje pojmovanje medkulturnosti v sodobni družbi je opredelil v številnih knjigah in znanstvenih člankih in predstavil na številnih mednarodnih srečanjih. S svojim delom je pomembno vplival na razvoj medkulturnih vsebin v širšem evropskem prostoru, saj je dolgoletni sodelavec Sveta Evrope za področje medkulturne vzgoje.

V predavanju bo najprej predstavil svoj pogled na medkulturno državljanstvo in načine vključevanja medkulturnosti v učne načrte celotnega kurikula. Prikazal bo nekaj uspešnih projektov, v katerih so učitelji tujih jezikov v učno prakso vnesli vzgojo za medkulturno državljanstvo, da so učeči pridobili medkulturno sporazumevalno zmožnost in ozavestili prvine državljanske vzgoje.

Nadalje bo prikazal, kako so izpeljali preprosto raziskavo vrednotenja ozaveščanja medkulturnega državljanstva oziroma, kako opredelimo formalne prvine kurikula, ki jih nameravamo vrednotiti. Ti vpogledi vodijo v razpravo o splošnih vprašanjih raziskovanja in evalvacije na področju  ozaveščanja medkulturnosti pri poučevanju tujih jezikov.

Predavanje bo potekalo 20. aprila 2021 ob 16h na povezavi ZOOM.

Z lažjo organizacijo dogodka vas prosimo, da svojo udeležbo prijavite do 15. aprila 2021 na naslednji e-naslov: kuk_up@upr.si.

Povezavo do videokonference (uporabljen bo Zoom) boste prejeli en dan pred konferenco.

Udeležba je brezplačna.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per iniziativa della Facoltà di Studi Umanistici e dell’Aula Confucio dell’Università del Litorale

e nell’ambito del Corso di Dottorato in Lingua e intercultura

il 20 aprile 2021 alle ore 16.00 si terrà la conferenza dal titolo

La ricerca e lo sviluppo di approcci all’educazione alla cittadinanza interculturale

Relatore: prof. Michael Byram, professore emerito dell’Università di Durham, Gran Bretagna

 

Il prof. Michael Byram è stato uno dei primi studiosi a promuovere una nuova prospettiva in riferimento all’importanza della consapevolezza e dello sviluppo delle competenze interculturali nell’ambito dell’istruzione e della formazione. In numerosi libri, articoli e conferenze ha illustrato gli aspetti fondamentali che riguardano l’interculturalità nella società contemporanea e contribuendo allo sviluppo delle competenze interculturali in ambito europeo. Per molti anni è stato anche consulente del Consiglio d’Europa nelle questioni di educazione interculturale.

In questa conferenza saranno presentati il concetto di cittadinanza interculturale e le possibilità di inclusione dell'interculturalità nei curricoli dei percorsi formativi. Saranno inoltre illustrati diversi progetti in cui gli insegnanti di lingua straniera hanno incluso nel proprio insegnamento l'educazione alla cittadinanza interculturale al fine di offrire ai discenti la possibilità di acquisire le competenze necessarie per una comunicazione interculturale e allo stesso tempo una buona consapevolezza riguardo ai principi fondamentali dell'educazione alla cittadinanza. L’obiettivo di queste azioni è quindi il perfezionamento del percorso formativo.

Successivamente saranno presentate le procedure utili alla valutazione informale e alla ricerca relativa alla valutazione della consapevolezza della cittadinanza interculturale, ovvero verrà illustrato come definire i principi per una valutazione formale di questi elementi fondamentali del curricolo. Tali approfondimenti sono indirizzati alla promozione di un dibattito sulle questioni generali riguardanti la ricerca e la valutazione della consapevolezza interculturale nell'ambito dell'insegnamento delle lingue straniere.

La conferenza si terrà online tramite la piattaforma ZOOM.

Per agevolare l'organizzazione della videoconferenza vi chiediamo cortesemente di effettuare la registrazione entro il 15 aprile 2021 scrivendo all'indirizzo elettronico: kuk_up@upr.si.

Il collegamento alla piattaforma Zoom verrà inviato il giorno precedente alla videoconferenza.

La partecipazione è gratuita.