Kar šest Prometejev znanosti osmim zaposlenim na Univerzi na Primorskem za odličnost v komuniciranju znanosti

 

Ljubljana, Koper, 28. januar 2020 – Ustanova Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je na svoji tradicionalni slavnostni akademiji, ki je potekala v dvorani Državnega sveta Republike Slovenije, podelila priznanja donatorjem in sponzorjem ter komunikatorjem znanosti. Prav slednjih je bilo z Univerze na Primorskem kar osem: prof. dr. Tomaž Pisanski, prof. dr. Irena Lazar, prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, izr. prof. dr. Nives Kovač, doc. dr. Janja Plazar in ekipa univerzitetnega spletnega portala UP budi, ki jo sestavljajo Mirella Baruca, Anja Curk Repič in Damjan Muhič.

Udeležence dogodka, s katerim ustanova vse od leta 2003 obeležuje Zahvalni dan, so uvodoma nagovorili direktor dr. Edvard Kobal, predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, ki je znanost, raziskave in razvoj izpostavil kot vrednote, ki jih državni svet ceni in spodbuja, ter prof. dr. Igor Papič, rektor Univerze v Ljubljani, soustanoviteljice Slovenske znanstvene fundacije.

 

Nacionalno priznanje »Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju« je z UP prejela prof. dr. Irena Lazar, dekanja Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, ki kot raziskovalka deluje v okviru Inštituta za arheologijo in dediščino in predavateljica na Oddelku za arheologijo in dediščino.

Redna profesorica dr. Irena Lazar kot raziskovalka arheologije rimskih provinc in posebej kot specialistka za antično steklo je avtorica številnih znanstvenih prispevkov, ki so temeljnega pomena za razumevanje posameznih segmentov slovenske arheologije, prav tako pa tudi močno prispevajo in bogatijo znanstvene dosežke na svetovnem raziskovalnem nivoju. V realnem okolju svoje znanstvene raziskave in dosežke posreduje in aplicira tudi kot vodja upravljavca Arheološkega parka Simonov zaliv v Izoli, rimskega arheološkega spomenika državnega pomena. Raziskovalne in znanstvene dejavnosti je v okviru kompleksnega in zahtevnega upravljanja arheološkega parka v minulem desetletju nadgradila z vodenjem nacionalnih in mednarodnih projektov, katerih številne dejavnosti so med drugim namenjene tudi promociji arheologije in dediščine splošni javnosti. Največji premik na področju promocije arheologije je dosegla z uspešnim izvajanjem mednarodnega projekta »AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv« (AS-Archaeology for all. Revival of the Archaeological Park Simonov zaliv). Za različne ciljne skupine so bile v okviru projekta izvedene številne dejavnosti, med drugim izobraževanja, restavriranje, konserviranje in zaščita najdišča rimske vile Simonov zaliv. Povečana in izboljšana je dostopnost do spomenika, vzpostavljen je bil sodoben Interpretacijski center, podvodni ogledi pristanišča, v pripravi je spletna aplikacija vodnika po spomeniku. Vzporedno je potekalo tudi izobraževanje in usposabljanje na področju arheološke didaktike ter ozaveščanje javnosti o pomenu arheološke dediščine z javnim programom eksperimentalne arheologije. Nadalje je v parku potekalo še veliko drugih uspešnih projektov. Izjemen obisk in iz leta v leto naraščajoče zanimanje javnosti za dejavnosti v Arheološkem parku Simonov zaliv lahko pripišemo povečanju interesa javnosti za arheološko dediščino, izobraževanju mlade generacije o pomenu varovanja in promocije naše dediščine, kar vse izhaja iz dolgoletnega in stalnega prizadevanja za njegovo promocijo s strani prof. dr. Irene Lazar.

Več p prjemnikih priznanj lahko preberete tukaj.