FUNDACIJA LEONA ŠTUKLJA

Ulica heroja Zidanška 18

2000 MARIBOR

RAZPIS ŠTIPENDIJ

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

Pogoji za pridobitev:

Dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije

Dodatni kriterij – socialni status družine prosilca

Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov

 

Kandidati so dolžni predložiti pisno:

Pisno prošnjo s tel. št., elektronsko pošto in kratkim življenjepisom,

Dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu

Fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci

Dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do petka, 30. 11. 2019 po elektronski pošti obvestila vse prosilce o izboru.

 

Rok za oddajo pisnih vlog, začetek: četrtek, 10. 10. 2019, zadnji dan za oddajo, petek, 25. 10. 2019

 

Pisne vloge pošljite na naslov:

Fundacija Leona Štuklja

Ul. heroja Zidanška 18

2000 MARIBOR

(Vladimir PODHOSTNIK)

 

V Mariboru, dne 05. 10. 2019