Spoštovani,

 

Na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (UL RS, Stran 2490/Št. 67/13. 5. 2020), ki ga je sprejela Vlada RS in s katerim je preklicala omejevanje zbiranja ljudi v prostorih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov, je rektorica sprejela SKLEP o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki vam ga najdete na naslednji povezavi: SKLEP REKTORICE UP

 

Skladno s sklepom rektorice UP se z 18. 5. 2020 na Univerzi na Primorskem spreminjajo veljavni ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

V prostorih Univerze na Primorskem je dovoljeno:

 1. praktično delo študentov (laboratorijske vaje, klinične vaje, terenske vaje) in druge oblike pedagoškega dela, ki jih ni mogoče izvesti spletno,
 2. individualno delo z mentorjem (raziskovalno delo, usposabljanje v simulacijskem okolju / učilnici),
 3. individualno usposabljanje (npr. klinične vaje) v učnih ustanovah, če to omogoča ustanova,
 4. izvajanje pisnega preverjanja, kjer tega ni mogoče ustrezno nadomestiti z drugimi oblikami preverjanja znanja,
 5. bivanje študentov v študentskih domovih,
 6. delo zaposlenih na delovnih mestih na področju znanosti in spremljajočih delovnih mestih (plačni skupini H in J),
 7. raziskovalno delo in priprave na učni proces zaposlenih na delovnih mestih na področju vzgoje in izobraževanja (plačna skupina D).

 

Na Univerzi na Primorskem se tudi po 18.5.2020 izvajajo naslednji ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19):

 1. kjer je mogoče, se pedagoški proces in preverjanje znanja izvaja prilagojeno, na daljavo (predavanja, seminarji, ustni izpiti in podobne pedagoške aktivnosti);
 2. v kolikor učne ustanove, kot so bolnišnice, domovi starejših občanov, šole in podobno, ne omogočajo izvajanje usposabljanja, učenja in oblik poučevanja v skupinah, se te aktivnosti prestavi na kasnejši čas,
 3. rekreacija študentov in zaposlenih se ne izvaja,
 4. na kasnejši čas so prestavljeni vsi dogodki, obštudijska dejavnost, vseživljenjsko učenje in druge tovrstne aktivnosti,
 5. vsem zaposlenim so omogočene alternativne oblike dela,
 6. omejene so vse službene poti v tujino,
 7. vse študente in zaposlene pozivamo k dosledni skrbi za higieno rok in kašlja in spoštovanju splošnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni,
 8. vse študente in zaposlene pozivamo k spremljanju preverjenih in uradnih informacij, predvsem NIJZ in WHO,
 9. vse študente in zaposlene pozivamo k preprečevanju diskriminacije in spoštovanju soljudi.

 

Natančna navodila ukrepov na UP FHŠ bodo objavljena najkasneje v ponedeljek. Še naprej spremljajte našo spletno stran.