Obveščamo vas, da je Senat UP je na svoji 2. dopisni seji sprejel nova Merila, ki določajo pogoje in merila na podlagi katerih se študentom vpisanih na podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje UP odobri sofinanciranje šolnine doktorskega študija na UP.

 

Doktorski študentje izkažejo interes za sofinanciranje doktorskega študija s podpisom Izjave o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija študentom UP v študijskem letu 2020/2021, ki jo bodo prejeli skupaj z vabilom za vpis na podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje UP.

 

Več informacij o Merilih ter novico o poteku sofinanciranja doktorskega študija v študijskem letu 2020/2021 najdete na naslednji spletni strani: https://www.upr.si/si/studij/sofinanciranje-doktorskega-studija/sofinanciranje-doktorskega-studija-v-studijskem-letu-20202021.

 

Kandidati za vpis na doktorski študij imajo čas do konca vpisnega postopka, torej do 25. 9. 2020, da z izpolnitvijo Izjave izkažejo interes za sofinanciranje.

 

Merila in pogoji za sofinanciranje doktorskega študija

Criteria for co-funding doctoral studies

IZJAVA

STATEMENT