Tavola Rotonda L’Italiano fuori l’Italia: le prospettive della collaborazione interuniversitaria regionale

(15 ottobre 2019 ore 12.00, Palazzo Pretorio Capdistria)

Nell’ambito del Convegno internazionale di studi L’italiano in contesti plurilingui: incroci linguistico-culturali (Capodistria 16 - 17 ottobre 2019), il Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università del Litorale Capodistria in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Capodistria e con l’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana, e con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Lubiana, il giorno 15 ottobre 2019 alle ore 12.00 organizza la Tavola Rotonda L’Italiano fuori l’Italia: le prospettive della collaborazione interuniversitaria regionale.

Questa Tavola Rotonda vuole continuare le proposte della prima Tavola Rotonda tenutasi a Belgrado a novembre 2018. In quell’occasione avevamo stabilito di iniziare una collaborazione tra dipartimenti d’italianistica della regione in forma di progetti di ricerca e di creare pure una rete regionale di collaborazione. Alla Tavola Rotonda di Capodistria cercheremo di intensificare la collaborazione proponendo delle concrete forme di collaborazione.

Alla Tavola Rotonda di Capodistria parteciperanno i rappresentanti di 9 stati e 19 dipartimenti in cui si studia la lingua italiana: Serbia (Kragujecav, Novi Sad, Belgrado), Croazia (Spalato, Zara, Fiume, Pola), Italia (Padova, Venezia, Udine, Trieste), Austria (Klagenfurt, Graz), Montenegro (Nikšić), Albania (Valona, Scutari), Ungheria (Szeged), Slovenia (Capodistrai) e Brasile (São Paulo).

Direttrice del Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici

dell’Università del Litorale di Capodistria

Prof. Nives Zudič Antonič


Okrogla miza L’Italiano fuori l’Italia: le prospettive della collaborazione interuniversitaria regionale / Italijanščina izven meja Italije: perspektive za meduniverzitetno regionalno sodelovanje

(15. oktober 2019 ob12.00 uri, Pretorska palača Koper)

Okrogla miza v okviru mednarodnega simpozija L’italiano in contesti plurilingui: incroci linguistico-culturali / Italijanski jezik v večjezikovnih kontekstih: jezikovna in kultura prepletanja

(16. - 17. oktober 2019, FHŠ UP Koper).

Oddelek za italijanistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem Koper, v sodelovanju z Italijanskim generalnim konzulatom v Kopru in z Italijanskim inštitutom za kulturo v Ljubljani ter pod pokroviteljstvom Veleposlaništva Italije v Ljubljani, 15. oktobra 2019 ob 12.00 uri organizira Okroglo mizo z naslovom L’Italiano fuori l’Italia: le prospettive della collaborazione interuniversitaria regionale / Italijanščina izven meja Italije: perspektive za meduniverzitetno regionalno sodelovanje.

Na okrogli mizi v Kopru bi želeli nadaljevati s pogovori o sodelovanju in skupnih projektih, s katerimi smo začeli na prvi okrogli mizi, ki jo je novembra leta 2018 organizirala Univerza v Beogradu in kjer so udeleženci le-te predlagali, da bi vzpostavili sodelovanje Oddelkov za italijanistiko v regiji, da bi začeli s skupnimi raziskovalnimi projekti in da bi vzpostavili regionalno mrežo za sodelovanje. Na okrogli mizi v Kopru bomo poskušali poglobiti sodelovanje in ponuditi konkretne predloge za naprej.

Okrogle mize v Kopru se bodo udeležili predstavniki devetih držav in 20 Oddelkov za italijanistiko: Srbija (Kragujevac, Novi Sad, Beograd), Hrvaška (Split, Zadar, Rijeka, Pula), Italija (Padova, Benetke, Videm, Trst), Avstrija (Celovec, Gradec), Črna Gora (Nikšić), Albanija (Valona, Scutari), Madžarska (Szeged), Slovenija (Ljubljana, Koper) in Brazilija (São Paulo).

Predstojnica Oddelka za italijanistiko Fakultete za humanistične študije

Univerze na Primorskem

Prof. dr. Nives Zudič Antonič