Univerza na Primorskem obvešča vse, ki se letos vpisujejo v študijske programe fakultet: UP Fakultete za humanistične študijeUP Fakultete za managementUP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologijeUP Fakultete za turistične študije - TuristicaUP Fakultete za vede o zdravju ali UP Pedagoške fakultete, da je objavila javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v študijskem letu 2020/2021.

Prijavijo se lahko:

  • kandidati za vpis v študijske programe UP 1., 2. ali 3. stopnje in
  • študenti, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje na UP,

Višina štipendije znaša od 200,00 EUR do 1.000,00 EUR na mesec (v odvisnosti od točkovanja in stopnje študija), prejemanje štipendije pa traja 10 mesecev na študijsko leto. Pogodbe o štipendiranju so običajno tripartitne,  sklenjene med UP, partnerji sklada (delodajalci) ter študenti. V primeru, da partner sklada - vlagatelj ponuja študentu - prejemniku štipendije tudi zaposlitev, ima študent s podpisom pogodbe možnost, da se po zaključenem izobraževanju zaposli pri vlagatelju. 

Letošnja novost je, da je na voljo več terminov, do katerih lahko oddate prijavo na razpis. Roki za oddajo vlog so tako: 15. maj, 15. junij, 15. julij, 15. avgust in 30. september 2020. Vloga je torej oddana pravočasno, če je oddana od 13. marca.2020  do vključno 30. septembra 2020.

Na spletni strani Kariernega centra Univerze na Primorskem, ki je skrbnik Štipendijskega sklada UP, boste našli vse podrobnosti in besedilo razpisa: https://kariernicenter.upr.si/si/aktualno/novice/javni-poziv-stipendijski-sklad-up-20202021.

Za več informacij:

Karierni center Univerze na Primorskem, Center za vseživljenjsko učenje in karierno orientacijo.