torek, 23. november 2021

V slovo Tončiju Kuzmaniću

Ob smrti dolgoletnega sodelavca Univerze na Primorskem ter Fakultete za humanistične študije, Tončija Kuzmanića, izrekamo sožalje Tončijevim sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in študentom.

Številnim, ki smo ga imeli možnost spoznati, poslušati in z njim sodelovati, bo ostal v spominu kot izjemen predavatelj, ki je s svojim žarom, resnostjo in odgovornostjo oblikoval številne generacije študentov Univerze na Primorskem. Bil je človek, do konca predan svojemu poklicu. Kot luciden predavatelj ni le učil svojih študentov, ampak je od njih zahteval, da samostojno mislijo. Svoje številne študente je kot mentor usmerjal na samostojno pot raziskovanja in jih pri tem spodbujal, da iščejo vedno nove perspektive razumevanja problemov, s katerimi se ukvarjajo. Na svoji raziskovalni poti se Tonči nikdar ni posvečal ustaljenim in utečenim potem raziskovanja. Na tej poti je brezkompromisno sledil svojemu čutu za odpiranje tem in vprašanj, ki so se jih drugi le bežno dotikali ali pa izogibali. Za svoje sodelavce in sodelavke je vedno bil odprt za dialog in podporo, obenem pa je tudi od njih zahteval, da svoj poklic jemljejo kot poslanstvo.

Tudi te zapisane besede bi verjetno hudomušno razložil po svoje. Tisto, kar ostaja in bo še naprej predmet raziskovanja, komentiranja, iskanja novih razlag in poti, so njegova številna dela.

Besedilo: Prof. dr. Sandra Bašič Hrvatin in doc. dr. Primož Turk


Ob tej priložnosti so na Mirovnem inštitutu odprli žalno knjigo v slovo, kamor lahko zapišete svoje misli in spomine. Povezava: https://in-memoriam.mirovni-institut.si/