V četrtek, 7. aprila 2022, vas vabimo na otvoritev razstave "OREL, LEV IN LILIJA - HERALDIKA SREDNJEVEŠKIH SRBSKIH DEŽEL" in gostujoči predavanji STEČKI KOT ODSEV VITEŠKE KULTURE in PRIČE PRETEKLOSTI - MEČI RAZVITEGA IN POZNEGA SREDNJEGA VEKA IZ FONDA MUZEJA REPUBLIKE SRBSKE kolegov Janka Vračarja iz Muzeja Republike Srbske in Dejana Došlića iz Filozofske fakultete Univerze v Banja Luki.

Dogodki bodo v srbskem jeziku in potekajo v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ, v okviru bilateralnega projekta Stara najdišča – novi podatki in UNESCO Katedre.

Vljudno vabljeni!

Doc. dr. Zrinka Mileusnić


PROGRAM

12.00 Otvoritev razstave "OREL, LEV IN LILIJA - HERALDIKA SREDNJEVEŠKIH SRBSKIH DEŽEL"

Avtorja razstave: mag. Janko Vračar, muzejski svetnik in zgodovinar, Muzej Republike Srbske in MA Dejan Došlić. višji asistent, Filozofska fakulteta

UP FHŠ, 6. nadstropje

"Orel, lev in lilija - heraldika srednjeveških srbskih dežel", je tematska razstava, ki bo prikazala razvoj heraldične prakse v srednjeveških srbskih deželah (Srbija, Bosna, Zahumlje in Zeta) in grbe devetnajstih najpomembnejših vladarskih in plemiških družin iz obdobja poznega srednjega veka. Vsebina obsega tudi kratko zgodovino vladarskih in plemiških družin ter njihovo vlogo v pomembnih zgodovinskih dogodkih na tem območju. Razstava je rezultat dolgoletnega sodelovanja Muzeja Republike Srbske v Banja Luki in Filozofske fakultete UNIBL.

14.00 Gostujoče predavanje STEČKI KOT ODSEV VITEŠKE KULTURE, Dejan Došlić

UP FHŠ, Maestral 2 in Zoom (Meeting ID: 919 904 6456, Passcode: 683495

Stečki (stećci, marmorji, znamenitosti, grška pokopališča) so eden najzanimivejših pojavov s področja današnje Bosne in Hercegovine, zahodne Srbije, Črne gore in Hrvaške. Ti nagrobniki so s svojimi oblikami in velikostjo pritegnili pozornost mimoidočih, pa tudi znanstvenikov in terenskih raziskovalcev. V starejši znanosti jih povezujejo s heretičnim, bogomilskim gibanjem, novejše raziskave pa jih postavljajo v krščanski kontekst. Pod njimi so bili pokopani pripadniki vseh slojev, zato se ornamentika in bogastvo okrasja razlikujeta.

Na stečkih se pogosto pojavljajo viteški motivi, kot vrsta vpliva zahodne viteške kulture. Na grobovih pokojnikov so bili vklesani napisi, ki govorijo o njihovi zvesti službi svojemu gospodarju, o kraju in načinu smrti, ki je bila pogosto od rok drugega človeka. Pomembni so simboli orožja (ščit, meč in sulica), prizorišča lova, dvobojev in viteških turnirjev, ki nam omogočajo vpogled v širšo družbeno sliko življenja vitezov v srednjem veku. Predavanje bo skušalo prikazati pogostost viteških upodobitev in simbolov ter primerjave z upodobitvami po vsej Evropi, da bi dobili širšo in celovitejšo sliko viteške kulture.

MA DEJAN DOŠLIĆ, višji asistent na Filozofski fakulteti v Banja Luki, Študijski program Zgodovina. Sodeluje pri predmetih Srbska in južnoslovanska zgodovina zgodnjega in poznega srednjega veka, Zasebno življenje v srbskih srednjeveških državah, Državna uprava v srbskih srednjeveških državah in Zgodovina srbske pravoslavne cerkve. Področje njegovega znanstvenega raziskovanja so politične teorije in ideje v srednjem veku, cerkvena zgodovina in umetnost ter heraldika. Sodeloval je pri različnih domačih in mednarodnih projektih, kot so Kultura spomina in spominjanja, Šola paleografije, Projekt Tempus, Arheološka šola v Atenah ter številnih seminarjih in konferencah. Doktorand na Filozofski fakulteti Univerze v Beogradu.

15.00 Gostujoče predavanje PRIČE PRETEKLOSTI - MEČI RAZVITEGA IN POZNEGA SREDNJEGA VEKA IZ FONDA MUZEJA REPUBLIKE SRBSKE, Janko Vračar

(UP FHŠ, Maestral 2 in Zoom (Meeting ID: 919 904 6456, Passcode: 683495)

V fondu Muzeja Republike Srbske v Banja Luki je osem mečev iz obdobja razvitega in poznega srednjega veka. Ti meči pričajo o razburljivi preteklosti nekdanje »dežele« Donji kraji (današnja Bosanska krajina), območja, ki je bilo predmet sporov med Bosno in Madžarsko. Na predavanju bo avtor predstavil tipološke značilnosti mečev, njihov izvor in možni čas kovanja, ter način kako in kdaj so prispeli v Muzej ter zgodovinske osebnosti, ki jih lahko povežemo s kraji njihovega odkritja.

Mag. JANKO VRAČAR, muzejski svetovalec in zgodovinar, je od leta 2003 zaposlen v Muzeju Republike Srbske v Banja Luki. Avtor je 16 tematskih muzejskih razstav (Vrbaški meč v kamnu, Viteštvo, Velika vojna 1914, Vrbaška banovina, Denar od antike do sodobnega časa itd.), dveh stalnih razstav Muzeja (Donji Kraji v srednjem veku, Avstroogrska uprava in Kraljevina SHS/Jugoslavija) in je bil član strokovne ekipe pri projektu regionalne zgodovinske razstave Imagining the Balkan – Identities and Memory v dolgem 19. stoletju, ki je potekala pod okriljem Unesca. Poleg tega je avtor 10 muzejskih katalogov in monografij, več znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja zgodovine, numizmatike in muzeologije ter številnih člankov v tedenskih in dnevnih časopisih ter je sodeloval pri dokumentarnih filmih in serijah o temah iz srednjeveške preteklosti.