Slovensko arheološko društvo in

Oddelek za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije UP 

vabita na predavanje:

Rene Masaryk

EKSPEDICIJA MONOXYLON III, PUSTOLOVŠČINA EKSPERIMENTALNE ARHEOLOGIJE

Z DEBLAKOM MED GRŠKIMI OTOKI

Predavanje bo v četrtek, 28. novembra 2019 ob 16. uri, v predavalnici Levant 1, UP Fakulteta za humanistične študije,

Titov trg 5, Koper.

 

Zavod Skupina STIK skupaj s partnerji v okviru Projekta Navis že več let predstavljamo in promoviramo arheološko kulturno dediščino z gradnjo in uporabo zgodovinskih plovil - deblakov. Do zdaj smo v letih 2016-2018 izdelali štiri deblake, ki so bili narejeni kot rekonstrukcije dejanskih, v Sloveniji odkritih plovil iz prazgodovine in rimskega obdobja.

V letu 2019 Projekta Navis nismo nadaljevali z izdelavo novega deblaka, ampak smo se udeležili uveljavljene mednarodne znanstvene odprave »Expedice Monoxylon«, ki so jo že tretjič organizirali kolegi arheologi iz Češke republike. Tako smo konec maja in v juniju tega leta v repliki 8.000 let starega deblaka pluli po Egejskem morju po sledeh prvih poljedelcev in živinorejcev.

Na ta način nismo le raziskovali uporabnost zgodnjih plovil za plovbo po morju, ampak smo hkrati preko obsežne medijske kampanje najširši javnosti predstavljali življenje in dosežke naših prednikov.