Spoštovani!

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom

»ISTRSKA CIVITATES VEL CASTELLA TER DENARNIŠTVO IN DENARNI OBTOK NA JADRANU V SREDNJEM VEKU«

študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Arheologija, Andreja Novaka,

ki bo v sredo, 22. 3. 2023 ob 14. uri,

v predavalnici Maestral 3, UP FHŠ, Titov trg 5, 6000 Koper.

Doktorska disertacija je pripravljena pod mentorstvom doc. dr. Alenke Miškec in somentorstvom doc. dr. Mihaela Kosija.

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP FHŠ.