Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom

»Vpliv jezikovne politike na razvoj manj razširjenih jezikov v evropskem prostoru: primer furlanščine«

študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Jezik in medkulturnost, Davida Bizjaka,

ki bo v petek, 14. 1. 2022 ob 12. uri,

v predavalnici Levant 4, UP FHŠ, Titov trg 5, 6000 Koper.

Zagovor bo hkrati potekal preko videokonferenčnega sistema ZOOM (Password: 112233).

Doktorska disertacija je pripravljena pod mentorstvom izr. prof. dr. Suzane Todorović ter somentorstvom prof. dr. Gorana Filipija.

Doktorska naloga je za vpogled na voljo v knjižnici UP FHŠ.