Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom

»Literarne perspektive o identiteti in pripadnosti: kritična analiza nekaterih primerov iz italijanske književnosti v Istri«
»Prospettive letterarie su identita' e appartenenza: analisi critica di alcuni casi di studio della letteratura italiana dell'Istria«

študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Jezik in medkulturnost, Lare Sorgo,

ki bo v sredo, 19. 1. 2022 ob 12. uri,

v predavalnici Maestral 4, UP FHŠ, Titov trg 5, 6000 Koper.

Zagovor bo hkrati potekal preko videokonferenčnega sistema ZOOM (Password: 112233).

Doktorska disertacija je pripravljena pod mentorstvom prof. dr. Nives Zudič Antonič.

Doktorska naloga je za vpogled na voljo v knjižnici UP FHŠ.