Spoštovani!

 

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom

 

»Italijanizacija kulturne krajine v Goriški pokrajini od konca prve svetovne vojne do kapitulacije Italije«

 

študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Zgodovina Evrope in Sredozemlja, Matica Batiča,

 

ki bo v petek, 3. julija 2020 ob 13. uri, v predavalnici Maestral 1, v prostorih UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.

 

Doktorska disertacija je pripravljena pod mentorstvom izr. prof. dr. Boruta Klabjana in somentorstvom doc. dr. Petre Kavrečič.

 

 

Referat UP FHŠ