O fakulteti

print

Fakulteta za humanistične študije je bila ustanovljena leta 2000, tri leta kasneje pa je bila med ustanovnimi članicami Univerze na Primorskem. Izvaja študijske programe na univerzitetni dodiplomski in podiplomski ravni ter se znanstveno in strokovno udejstvuje na družboslovnem in humanističnem področju. Pri tem izhaja iz vrednot, ki zagotavljajo kakovost delovanja: odličnost študijskih programov, skrb za primerno infrastrukturo in opremo kompetentnost kolektiva, strokovna rast in dobro počutje študentov, učinkovite povezave v okviru univerze, slovenskega in mednarodnega prostora ter zaposljivost študentov.

 

Organiziranost fakultete 

Osebna izkaznica 

Poslanstvo in vizija UP FHŠ

Interni akti 

Katalog informacij javnega značaja 

Kakovost 

Zaposleni 

Ceniki

 

Kje deluje fakulteta?

Fakulteta deluje v obmorskem in obmejnem prostoru, ki je izpostavljen vplivom mednarodnih kulturnih in gospodarskih tokov, kar je zagotovo ena od prednosti študija. Pri študiju pridobljena védenja in veščine vpeljejo študenta v skrivnosti Sredozemlja, Istre in Slovenije in ga naučijo povezovanja le-teh z dogajanji v širšem evropskem in svetovnem prostoru. Ravno s tem namenom so v študij vključeni tudi priznani strokovnjaki iz slovenskega prostora in predavatelji iz tujine. Fakulteta sodeluje z mnogimi tujimi fakultetami po svetu tudi preko programa Erasmus+, v okviru katerega lahko študentje izkoristijo možnost, da del študijskih obveznosti opravijo na univerzah po Evropi in širše po svetu ali opravijo študijsko prakso v državah Evropske unije.

Predvsem pa je fakulteta že prepoznavna po interdisciplinarnih študijskih programih z veliko možnostjo izbire, velikim obsegom samostojnega raziskovalnega dela ter usmerjenostjo v severnojadranski del Sredozemlja kot specifični naravni in kulturnostični prostor, pa tudi v širši slovenski, evropski in ostali mednarodni prostor.