DNEVI HUMANISTIKE 19. - 23. april 2021

print

 

 

Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem že tradicionalno prireja DNEVE HUMANISTIKE,

ki bodo potekali od 19. do 23. aprila 2021, tokrat prvič povsem v virtualnem okolju.

Humanistično obarvan teden ponuja široko paleto dogodkov, ki predstavljajo aktivnosti in dosežke naše fakultete v preteklem obdobju:

gostujoča predavanja domačih in tujih strokovnjakov, predstavitve publikacij naših predavateljev, inavguracijska predavanja rednih profesorjev ter predstavitve umetniških, raziskovalnih in študentskih projektov.

Pridružite se našim predavateljem in študentom ter vstopite v svet humanistike.

 

Vljudno vabljeni!

 

PDF PROGRAM

PROGRAM

Dogodki se odvijajo prek videokonferenčnega sistema Zoom.

Ponedeljek, 19. april                                                                                    

13.00

AKADEMSKI ZBOR UP FAKULTETE ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE

 

 
15.00

Salvator Žitko o Paulu Valeryju in njegovih tržaško-koprskih koreninah

ODDELEK ZA UPORABNO JEZIKOSLOVJE

Dogodek bo temeljil na srečanju in dialogu v francoščini in slovenščini med prof. Salvatorjem Žitkom, zgodovinarjem in ljubiteljem francoskega jezika in kulture, ter študenti MJP, smeri angl/fran, tema pogovora pa bodo manj poznana dejstva iz biografije velikega francoskega pesnika in diplomata Paula Valeryja. Prof. Žitko bo študentom razkril nekaj podrobnosti o pesnikovem osebnem življenju in karijeri, s poudarkom na poreklu njegove družine po materini strani, kar opisuje v svojem delu Paul Valery, njegov koprsko-tržaški rod in odnos do evropskega duha v času med svetovnima vojnama (2018).

POVEZAVA
16.00 - 17.00

Predstavitev monografije »La lingua italiana nell'educazione in contesti plurilingui: diritto, scelta, opportunità«

ODDELEK ZA ITALIJANISTIKO

Oddelek za italijanistiko UP FHŠ je v preteklih letih stkal pomembne raziskovalne vezi z visokošolskimi in raziskovalnimi inštitucijami, ki se ukvarjajo z učenjem in poučevanjem italijanščine v večkulturnih in večjezičnih okoljih. Eden od rezultatov tega povezovanja je tudi znanstvena monografija La lingua italiana nell'educazione in contesti plurilingui: diritto, scelta, opportunità. Knjigo bodo predstavile recenzentka dr. Maja Mezgec ter urednici dr. Anja Zorman in dr. Jadranka Cergol skupaj z avtorji nekaterih prispevkov. Monografija nudi vpogled v izzive, s katerimi se sooča didaktika italijanščine v regijah alpsko-jadranskega prostora, ki jih je v zgodovini zaznamoval in tranzverzalno povezal stik z italijanskim jezikom in kulturo, ter poti, po katerih se z izzivi spoprijema.

POVEZAVA
18.30 - 19.30

GEOGRAFSKI VEČER: Predstavitev monografije »Challenges of tourism development in protected areas of Croatia and Slovenia«

ODDELEK ZA GEOGRAFIJO

Slovenija in Hrvaška sta vsestransko zanimivi za primerjalno analizo prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih, saj sta imeli enak socio-ekonomski kontekst razvoja v nekdanji Jugoslaviji. Po osamosvojitvi in obdobju tranzicije sta se soočili z različno razvojno dinamiko in sprejeli različne pristope za upravljanje in razvoj zavarovanih območij. Danes sta članici EU in se soočata s številnimi izzivi pri uvajanju koncepta trajnostnega turizma v upravljanje zavarovanih območij narave.

POVEZAVA
 

Torek, 20. april                                                                                    

 

13.00

14.00

15.00

16.00

INAVGURACIJSKA PREDAVANJA IZVOLJENIH V REDNE PROFESORICE IN PROFESORJE

Prof. dr. Nives Zudič Antonič: Potovanje skozi istrsko potopisno književnost v italijanskem jeziku

Prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin: De Te Fabula Narratur

Prof. dr. Jožica Škofic: Od narečnega zapisa do slovničnega opisa (SLA T202 Kropa)

Prof. dr. Vlado Kotnik: Brezinteresnost v komuniciranju: Izziv komunikacijske antropologije

Več o predavateljih in predavanjih na naslednji povezavi

 

POVEZAVA

POVEZAVA

POVEZAVA

POVEZAVA

16.00 - 17.00

Gostujoče predavanje predavanje Emerit. prof. dr. Michaela Byrama: Developing and Researching Education for Intercultural Citizenship. Kako razvijamo in raziskujemo pristope k vzgoji za medkulturno državljanstvo?

KONFUCIJEVA UČILNICA KOPER UP IN ODDELEK ZA ITALIJANISTIKO

UP FHŠ in KUK UP v okviru doktorskega študijskega programa Jezik in medkulturnost vabita na virtualno predavanje Emerit. prof. dr. Michaela Byrama z Univerze v Durhamu v Veliki Britaniji. Najprej bo predstavil svoj pogled na medkulturno državljanstvo in načine vključevanja medkulturnosti v učne načrte celotnega kurikula. Nadalje bo prikazal, kako so izpeljali preprosto raziskavo vrednotenja ozaveščanja medkulturnega državljanstva oziroma, kako opredelimo formalne prvine kurikula, ki jih nameravamo vrednotiti.

POVEZAVA

 

Sreda, 21. april                  

10.00

Tiskovna konferenca ob odprtju Mitskega parka

INŠTITUT ZA MEDKULTURNE ŠTUDIJE UP FHŠ S PROJEKTNIMI PARTNERJI

Na tiskovni konferenci bodo glavni partnerji predstavili dosežke v okviru izvirnega Interreg projekta Hrvaška-Slovenija, katere cilj je bil ustvariti skupna čezmejno turistično destinacijo za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine. Ustvarjena sta dva Mitska parka, ki sta povezana v enotno čezmejno destinacijo, kjer bodo obiskovalci spoznavali mitsko dediščino materializirano v krajini prek vodnikov, GSM aplikacije, izvirnih skulptur itd. Na razstavi Mitske in druge resničnosti pa se bodo obiskovalci spoznali z različnimi pogledi na svet, od mitskega, znanstvenega do umetniškega. Predstavljena bo tudi sveža izdaja knjige Mitska krajina. Iz različnih perspektiv.

POVEZAVA

 

13.00

 

 

 

RAZISKOVALNO DELO FAKULTETE - PREDSTAVITEV PUBLIKACIJ

Knjiga »Manjša naselja rimske dobe na Slovenskem«

Knjiga Manjša naselja rimske dobe na Slovenskem (Horvat, Jana, Irena Lazar, Andrej Gaspari (ur.). 2020. Ljubljana: ZRC SAZU) je posvečena tistim strnjenim naseljem, ki niso imela avtonomnega statusa. Ležala so na širšem prostoru jugovzhodnih Alp, ki je bil razdeljen med 10. regijo Italije in rimski provinci Norik in Zgornjo Panonijo. V antičnih pisnih virih, med katerimi so najpomembnejši Tabula Peutingeriana, Itinerarium Antonini in Itinerarium Burdigalense, so podatki o malih naseljih tega območja izjemno redki. V knjigi je predstavljenih dvajset naselij z najnovejšimi in novo ovrednotenimi arheološkimi podatki oz. naselij, v katerih so potekale moderne arheološke raziskave. Poglavja zgoščeno podajajo problematiko posameznih naselij.

 

POVEZAVA

14.00

Knjiga »Maize to the People! Cultivation, Consumption and Trade in the North-Eastern Mediterranean (Sixteenth-Nineteenth Century)«

Knjiga »Maize to the People! Cultivation, Consumption and Trade in the North-Eastern Mediterranean (Sixteenth-Nineteenth Century)«, ki sta jo uredila Luca Mocarelli in Aleksander Panjek, je prvi poskus obravnave enega najpomembnejših aspektov t.i. “kolumbijske izmenjave”, in sicer vnosa in širjenja koruze v nekaterih državah južne Evrope. Medtem ko sta krompir in njegov vpliv na evropsko zgodovino precej podrobno raziskana, tega ne moremo trditi za koruzo in to kljub pomenu, ki ga je dosegla v sredozemskem prostoru. Poleg regionalnih študij pogrešamo celovito vizijo in primerjalno perspektivo. Zaradi tega so tu zbrani prispevki, ki obravnavajo vsak svoj prostor, a s skupnimi raziskovalnimi vprašanji. S primeri iz Italije, Avstrije, Slovenije in Srbije knjiga predstavlja širši spekter informacij, prinaša nova spoznanja o vnosu in širjenju koruze in nenazadnje omogoča primerjalno perspektivo.

POVEZAVA

15.00

Znanstvena revija Studia universitatis hereditati

Studia universitatis hereditati je humanistična znanstvena revija za raziskave in teorijo kulturne dediščine z mednarodnim uredniškim odborom. Objavlja članke s širšega področja kulturne dediščine (arheologija, arhitektura, etnologija, jezikoslovje, literarna, kulturna, glasbena, intelektualna, religijska, vojaška zgodovina, zgodovina idej itn.) ter recenzije tako domačih kot tujih monografij z omenjenih področij. Poglavitni namen revije je prispevati k razvoju raziskav kulturne dediščine v najširšem in k topoglednemu interdisciplinarnemu pristopu k teoretičnim in praktičnim raziskovalnim vprašanjem. Tako revija posebno pozornost namenja razvoju znanstvene in strokovne terminologije, konceptov in paradigem na področju raziskovanja kulturne dediščine v okviru humanističnih ved.

POVEZAVA

16.00

Zbornik »Mikro in makro: pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije«

Aktualna generacija raziskovalcev in pedagogov fakultete se predstavlja skozi svoje raziskovalno delo. O njegovem obsegu in raznolikosti priča že dejstvo, da je knjiga Mikro in makro: pristopi in prispevki k humanističnim vedam ob dvajsetletnici UP Fakultete za humanistične študije pri Založbi Univerze na Primorskem izšla v dveh zvezkih. Skupaj 34 prispevkov kolegic in kolegov pokriva vsa področja, na katerih delujemo raziskovalno in pedagoško ter dokazuje, kako bogato se je razvejal in razvil naš znanstveni potencial.

POVEZAVA
19.00

Na umetniški praksi temelječe raziskovanje (Arts-Based Research): projekt HODI. BODI.

PODIPLOMSKI ŠTUDENTI UP FHŠ IN DR. ALEKSANDRA SCHULLER (ODDELEK ZA ANTROPOLOGIJO IN KULTURNE ŠTUDIJE)

Ob izidu brošure KNJIGA HOJ, ki je eden izmed rezultatov raziskovalnega projekta HODI.BODI. (dec 2020-jan 2021, OAKŠ UP FHŠ), vas bomo seznanili s posebnostmi na umetniški praksi temelječega raziskovanja in vas popeljali skozi vse faze nastajanja projekta (idejna zasnova, izbira umetniških medijev, snemanje in montaža videov, ustvarjanje Knjige hoj; interakcija z obiskovalci on-line projekta, sklepna refleksija in evalvacija potencialov tovrstnega raziskovanja). Povabili pa vas bomo tudi k osebni izkušnji, zato prosimo, da si za aktivno udeležbo pripravite en bel risalni list in set debelejših voščenk ali flomastrov.

POVEZAVA

 

Četrtek, 22. april      

10.00 - 12.00

ŠTUDENTSKE KARTOLINE: projekcija kratkih študentskih filmov in pogovor o aktualnih temah

ODDELEK ZA MEDIJSKE ŠTUDIJE

Ogled treh kratkih študentskih filmov, ki so nastali v okviru predmeta Avdiovizualni praktikum pod mentorstvom profesorjev (dr. Vlado Kotnik, dr. Karmen Medica, dr. Zoran Medved) in asistentov (mag. Blaž Svetina in mag. Karin Sabadin). Po predvajanju kratkih filmov bo sledil pogovor o perečih in aktualnih tematikah, ki ne zadevajo le Fakultete za humanistične študije in Univerze na Primorskem, ampak širši kontekst položaja, pomena in razvrednotenja humanistike v družbi ter problemov izvajanja internacionalizacije univerzitetnega izobraževanja med pandemijo in izzivov, ki prihajajo po njenem zaključku. Dogodek bosta povezovala dr. Karmen Medica in dr. Vlado Kotnik.

POVEZAVA

12.00

Odprtje potujoče Rodarijeve razstave: »Čudoviti Gianni – Stenska antologija na 21 panojih« (OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Koper)

ODDELEK ZA ITALIJANISTIKO

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je razstavo prvič pripravila organizacija C.G.D. (Coordinamento Genitori Democratici), to je družbeno koristna neprofitna organizacija, ki sta jo leta 1976 ustanovila Marisa Musu in Gianni Rodari na podlagi tendence takratnih gibanj po demokratičnem sodelovanju in prenovi tradicionalnih institucij. Gre za zbirko 21 panojev, na katerih so besedila, ki jih je napisal Gianni Rodari, ilustracije pa je prispevala Paola Rodari.

Razstava je že domovala na Fakulteti za humanistične študije UP oktobra 2020, kasneje pa so jo preselili na Osnovno šolo Diego e Vincenzo De Castro.

Ob tej priliki bomo razstavili tudi izdelke, ki so bili nagrajeni na literarno-umetniškem natečaju “100 Gianni Rodari” – Na krilih fantazije.

 

 

Petek, 23. april  

16.00 - 17.30

Gostujoče predavanje Valterja Mavriča, generalnega direktorja prevajalske službe Evropskega parlamenta: Glas Evropskega parlamenta v 24 jezikih

ODDELEK ZA UPORABNO JEZIKOSLOVJE

Predavanje o delu prevajalcev in jezikovnih strokovnjakov, izzivih s katerimi se srečujejo, pomembnosti jasnega izražanja in povezovanja z državljani, razvoju prevajalskega poklica in vplivu večjezičnosti na evropsko parlamentarno demokracijo.

POVEZAVA

VEČ INFORMACIJ O DNEVIH HUMANISTIKE

Barbara Panger Jevtić

barbara.panger@fhs.upr.si

Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Titov trg 5, 6000 Koper

www.fhs.upr.si