Organi fakultete

print

 

Dekanja UP FHŠtop

prof. dr. Irena Lazar

 

Senat UP FHŠtop

 • prof. dr. Irena Lazar, predsednica Senata fakultete
 • izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer, Oddelek za antropologijo in kulturne študije
 • izr. prof. dr. Alenka Tomaž, Oddelek za arheologijo in dediščino
 • izr. prof. dr. Miha Koderman, Oddelek za geografijo
 • doc. dr. Helena Bažec, Oddelek za italijanistiko
 • izr. prof. dr. Peter Sekloča, Oddelek za medijske študije
 • izr. prof. dr. Jonatan Vinkler, Oddelek za slovenistiko
 • lekt., dr. David Bizjak, Oddelek za uporabno jezikoslovje
 • prof. dr. Aleksej Kalc, Oddelek za zgodovino
 • Matej Markič, predstavnik študentov
 • Tereza Prešeren, predstavnica študentov
 • Lana Soldat, predstavnica študentov

 


 

Delovna telesa Senata UP FHŠtop

 

Komisija za študijske zadeve UP FHŠ (KŠZ UP FHŠ)

 • izr. prof. dr. Gregor Kovačič, prodekan za študijske zadeve (predsednik)
 • doc. dr. Marcello Potocco
 • doc. dr. Petra Kavrečič
 • izr. prof. dr. Karmen Medica 
 • Luka Požar, predstavnik študentov
 • Mojca Cencič, administrativno strokovna pomoč
 • Mojca Drožina, administrativno strokovna pomoč

Komisija za študentske zadeve UP FHŠ (KŠSZ UP FHŠ)

 • doc. dr. Valentina Brečko Grubar, prodekanja za študentske zadeve (predsednica)
 • doc. dr. Klara Šumenjak
 • lekt. Emma Beatriz Villegas Cunja
 • Nuša Slukan, predstavnica študentov
 • Monika Šrot, administrativno strokovna pomoč z glasovalno pravico

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo UP FHŠ (KZRD UP FHŠ)

 • izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo (predsednica)
 • izr. prof. dr. Jadranka Cergol
 • izr. prof. dr. Gregor Pobežin
 • Nikita Kocjančič, predstavnica študentov brez glasovalne pravice
 • Karin Bandelj, administrativno strokovna pomoč

Komisija za mednarodno sodelovanje in razvojne zadeve UP FHŠ (KMSR UP FHŠ)

 • doc. dr. Zrinka Mileusnić, prodekanja za mednarodno sodelovanje in razvoj (predsednica)
 • izr. prof. dr. Miha Koderman
 • doc. dr. Neva Čebron
 • Nuša Slukan, predstavnica študentov
 • Valentina Bertok, administrativno strokovna pomoč z glasovalno pravico

Komisija za kakovost UP FHŠ (KK UP FHŠ)

 • doc. dr. Tadej Praprotnik (predsednik)
 • prof. dr. Vlado Kotnik
 • doc. dr. Zrinka Mileusnić
 • doc. dr. Katarina Šmid
 • Ema Krebs, predstavnica študentov
 • Mojca Družina, administrativno strokovna pomoč

Komisija za izvolitve v naziv (KIN UP FHŠ)

 • prof. dr. Ernest Ženko (predsednik)
 • prof. dr. Krištof Jacek Kozak (namestnik predsednika)
 • prof. dr. Vlado Kotnik
 • prof. dr. Aleksander Panjek
 • prof. dr. Nives Zudič Antonič
 • Ira Mešiček, predstavnica študentov brez glasovalne pravice
 • Lidija Udovič, administrativno strokovna pomoč

Disciplinska komisija UP FHŠ (DK UP FHŠ)

 • izr. prof. dr. Boris Kavur (predsednik komisije)
 • izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer
 • Valentin Medvešček, predstavnik študentov
   
 • izr. prof. dr. Peter Sekloča (namestnik predsednika)
 • doc. dr. Klara Šumenjak (nadomestna članica)
 • Tereza Prešeren (nadomestna članica predstavnika študentov)

Akademski zbor UP FHŠtop

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in delo opravljajo na fakulteti. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete, pri čemer njihovo število predstavlja petino vseh članov Akademskega  zbora in se določi na začetku vsakega študijskega leta glede na število visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.

Predsednik AZ UP FHŠ: izr. prof. dr. Gregor Pobežin
Št. visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 97
Št. predstavnikov študentov: 20


Študentski svet UP FHŠtop

 

 • Valentin Medvešček (2. stopnja, Zgodovina), predsednik ŠS UP FHŠ in predstavnik v ŠS UP 
 • Matej Markič (2. Stopnja, Zgodovina), podpredsednik ŠS UP FHŠ in predstavnik v ŠS UP
 • Tereza Prešeren (2. Stopnja, Zgodovina), tajnica ŠS UP FHŠ
 • Nuša Slukan (1.Stopnja, Medkulturno jezikovno posredovanje)
 • Ema Krebs (1.Stopnja, Geografija)
 • Anđela Nedeljković (1.Stopnja, Zgodovina)
 • Luka Požar (1.Stopnja, Geografija-Zgodovina)
 • Nikita Kocjančič (1.Stopnja, Arheologija-Zgodovina)
 • Lana Soldat (1.Stopnja, Komuniciranje in mediji)
 • Ira Mešiček (2. stopnja, Arheološka dediščina Sredozemlja)