Organi fakultete

print

 

Dekanja UP FHŠtop

prof. dr. Irena Lazar

 

Senat UP FHŠtop

 • prof. dr. Irena Lazar, predsednica Senata fakultete
 • izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer, Oddelek za antropologijo in kulturne študije
 • doc. dr. Alenka Tomaž, Oddelek za arheologijo in dediščino
 • doc. dr. Valentina Brečko Grubar, Oddelek za geografijo
 • izr. prof. dr. Anja Zorman, Oddelek za italijanistiko
 • prof. dr. Ernest Ženko, Oddelek za medijske študije
 • izr. prof. dr. Jonatan Vinkler, Oddelek za slovenistiko
 • lekt., dr. Anja Pirih, Oddelek za uporabno jezikoslovje
 • prof. dr. Aleksej Kalc, Oddelek za zgodovino

   

Delovna telesa Senata UP FHŠtop

 

Komisija za študijske zadeve UP FHŠ (KŠZ UP FHŠ)

 • izr. prof. dr. Gregor Kovačič, prodekan za študijske zadeve (predsednik)
 • izr. prof. dr. Katja Hrobat Virgolet 
 • doc. dr. Petra Kavrečič
 • izr. prof. dr. Karmen Medica 
 • Matej Zupanc, predstavnik študentov
 • Mojca Cencič, strokovna sodelavka, ki sodeluje pri delu v komisiji

Komisija za študentske zadeve UP FHŠ (KŠSZ UP FHŠ)

 • prof. dr. Nives Zudič Antonič, prodekanja za študentske zadeve (predsednica)
 • doc. dr. Valentina Brečko Gruber
 • lekt. Emma Beatriz Villegas Cunja
 • Peter Cividini Peloza, predstavnik študentov
 • Monika Šrot, administrativno strokovna pomoč z glasovalno pravico

Komisija za znanstveno-raziskovalno delo UP FHŠ (KZRD UP FHŠ)

 • prof. dr. Aleksander Panjek, prodekan za znanstveno raziskovalno delo (predsednik)
 • izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer
 • izr. prof. dr. Vlado Kotnik
 • Iztok Žerjal, predstavnik študentov

Komisija za mednarodno sodelovanje in razvojne zadeve UP FHŠ (KMSR UP FHŠ)

 • izr. prof. dr. Miha Koderman, prodekan za mednarodno sodelovanje in razvoj (predsednik)
 • izr. prof. dr. Jadranka Cergol Gabrovec
 • doc. dr. Neva Čebron
 • predstavnik študentov z glasovalno pravico
 • Valentina Bertok, administrativno strokovna pomoč z glasovalno pravico

Komisija za kakovost UP FHŠ (KK UP FHŠ)

 • doc. dr. Tadej Praprotnik (predsednik)
 • izr. prof. dr. Gregor Pobežin
 • izr. prof. dr. Anja Zorman
 • izr. prof. dr. Vlado Kotnik
 • Gregor Benčina, predstavnica študentov
 • Mojca Družina, administrativno strokovna pomoč

Akademski zbor UP FHŠtop

Akademski zbor fakultete sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci ter visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so zaposleni na univerzi in delo opravljajo na fakulteti. Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov fakultete, pri čemer njihovo število predstavlja petino vseh članov Akademskega  zbora in se določi na začetku vsakega študijskega leta glede na število visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev.

Predsednik AZ UP FHŠ: izr. prof. dr. Gregor Pobežin
Št. visokošolskih učiteljev in sodelavcev: 97
Št. predstavnikov študentov: 20


Študentski svet UP FHŠ*top

* ŠS UP FHŠ za leto 2019/2020 še ni konstituiran, spodnji člani so predstavniki lanskega ŠS UP FHŠ:

 • Nika Stegovec, predsednica ŠS UP FHŠ
 • Lan Rahne, podpredsednik in tajnik ŠS UP FHŠ
 • Gregor Benčina
 • Nika Vinkovič
 • Matej Zupanc
 • Peter Cividini Peloza
 • Diana Kenda