Organiziranost fakultete

print

Organiziranost fakultete določajo Zakon o visokem šolstvu, Statut Univerze na Primorskem, Pravila o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije ter posamezni interni akti.

Fakulteta izvaja svojo dejavnost v organizacijskih enotah in podenotah. Osnovne organizacijske enote ustanavlja, spreminja ali ukinja Senat UP FHŠ z večino glasov vseh članov senata skladno z internimi pravili.

 

Vodstvo fakultete

Organi fakultetetop

Organigramtop