Vodstvo fakultete

print

Dekanja

prof. dr. Irena Lazar

Prodekani

izr. prof. dr. Gregor Kovačič, prodekan za študijske zadeve: gregor.kovacic@fhs.upr.si

prof. dr. Nives Zudič Antonič, prodekanja za študentske zadeve: nives.zudic.antonic@fhs.upr.si

prof. dr. Aleksander Panjek, prodekan za znanstveno raziskovanje in razvoj: aleksander.panjek@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Miha Koderman, prodekan za mednarodno sodelovanje: miha.koderman@fhs.upr.si

Pomočnica dekanje

Jasna Zorko