CENTER ZA SLOVENSKI JEZIK IN KULTURO

print

 

Center za slovenski jezik in kulturo je bil ustanovljen leta 2007 kot organizacijska enota Fakultete za humanistične študije. Zaradi vse večjega vpisa tujih študentov na Univerzo na Primorskem ima Center ključno vlogo pri poučevanju in izvedbi izpitov iz slovenščine kot tujega jezika.

Med glavni Centrovi dejavnosti lahko štejemo

  • organizacijo celoletnih tečajev in krajših tečajev slovenskega jezika za tuje študente in študente na izmenjavi in

  • organizacijo poletnih tečajev slovenskega jezika na Slovenski obali »Halo, tukaj slovenski Mediteran!, ki sta predstavljeni v nadaljevanju.

 

Vodja Centra: doc. dr. Klara Šumenjak (klara.sumenjak@fhs.upr.si)

 

Slovenski jezik kot drugi / tuj jezik (tečaji)

Poletna šola slovenskega jezika "Halo, tukaj slovenski Mediteran!"

Cenik