Oddelek za antropologijo in kulturne študije

print

Študij

Oddelek za antropologijo in kulturne študije izvaja študijske programe 1., 2. in 3. stopnje:

Študijski program 1. stopnje: Antropologija

Študijski program 2. stopnje: Kulturni študiji in antropologija

- Študijski program 3. stopnje: Antropologija

Oddelek za antropologijo in kulturne študije deluje v večkulturnem sredozemskem okolju in državnih, etničnih in kulturnih mejah, kjer predstavlja poseben raziskovalni izziv prepletanje slovenske oziroma post-jugoslovanske in italijanske kulture.  Zaradi majhnosti študijskih skupin je študentom omogočen bolj individualen pristop in aktivno raziskovanje v lokalnem okolju prek vaj, večdnevnih raziskovalnih taborov (npr. v sodelovanju z Regijskim parkom Škocjanske jame UNESCO) in praktičnega usposabljanja v domačih in tujih institucijah. Prek svojega mednarodnega delovanja na področju socialne antropologije, etnologije in kulturnih študij pedagoški sodelavci vključujejo študente v sodobne raziskovalne trende v širokem spektru od antropoloških raziskav spomina, časa, prostora, morja, migracij, mobilnosti, sodobnih identitet, staroselskih skupnosti, zdravja, razvoja ter etnoloških raziskav tradicij, religij, simbolne in materialne dediščine ter mitskih izročil, vse do raziskav uprizoritvenih umetnosti in filozofije.

Predstojnica Oddelka za antropologijo in kulturne študije: izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer (alenka.janko.spreizer@fhs.upr.si)
Namestnica predstojnice: doc. dr. Katja Hrobat Virloget (katja.hrobat@fhs.upr.si)

Pedagoški sodelavcitop


Utrinki aktualnotop

Uprizoritveni dogodek

Pod mentorstvom dr. Aleksandre Schuller so študentje postavili na gledališki oder umetniško raziskavo

    

Knjiga Človek in živali v UNESCO Biosfernem območju Kras in porečje Reke

Pod mentorstvom dr. Alenke Janko Spreizer, dr. Katje Hrobat Virloget in dr. Petre Kavrečič so študentje objavili rezultate raziskovalnega tabora v Parku Škocjanske jame

Rezultati projekta ŠIPK Riba na poti, riba napoti: dediščina ribištva in predelovalne industrije s poudarkom na Izoli

Na zgornji povezavi si lahko ogledate interaktivni zemljevid tematskih poti v Izoli in bližnji okolici, ki so nastale v okviru študentskega projekta ŠIPK Riba na poti, riba napoti: dediščina ribištva in predelovalne industrije s poudarkom na Izoli.

Uprizoritveni dogodek

Sprehodi se z menoj! V sredo 20.12.2017 v Kopru! Vabljeni na uprizoritveni dogodek z dr. Aleksandro Schuller in študenti!

 

 

 

 

 

 

 

Uprizoritveni dogodek

Študentje so pri doc. dr. Aleksandri Schuller izvedli javni umetniški performans Telo, spomni se! Več glej http://www.primorske.si/2017/04/13/Na-drazbi-so-ponujali-tudi-komolec

Študenti magistrskih programov Kulturni študiji in antropologija ter Komuniciranje in mediji so pod mentorstvom dr. Aleksandre Schuller pripravili umetniške instalacije v okviru projekta Koper (ne)vidno mesto (Foto spodaj: Loris Morosini; Primorske novice). Več...

   


Študentje predmeta Izbrana poglavja iz etnologije pod mentorstvom dr. Petre Kavrečič in dr. Katje Hrobat Virloget  objavili in predstavili raziskavo o hrani nekoč v Biosfernem območju Kras in porečje Reke. Več...

   

Arhiv dogodkov