Oddelek za arheologijo in dediščino

print

Aktualno

Sodelavci

Oddelek in študenti

Arhiv objav


Oddelek za arheologijo in dediščino ponuja študij arheologije na treh stopnjah ter kulturne dediščine na prvi in drugi stopnji (dediščinski turizem). Pedagoški sodelavci Oddelka za arheologijo in dediščino so raziskovalno vpeti v številne domače in mednarodne raziskovalne projekte, večinoma na Inštitutu za arheologijo in dediščino UP FHŠ, kot tudi na drugih inštitucijah. Oddelek sodeluje s številnimi ustanovami v Sloveniji in tujini ter v različne oblike sodelovanja redno vključuje študente vseh stopenj. Na ta način študentom omogoča stik z realnim okoljem, pridobivanje novih znanj in izkušenj.

Posebnost študijskih programov prve stopnje je dvopredmetnost, ki študentom omogoča pridobivanje znanj iz dveh strokovnih podorčij in posledično tudi večjo zaposljivost.

Študijski program Kulturna dediščina je edini tovrstni študijski program v Sloveniji; zasnovan je izrazito interdisciplinarno in povezuje stroke, kot so arheologija, zgodovina, umetnostna zgodovina in etnologija. Dodatne študijske vsebine segajo tudi na področje konservatorstva, muzeologije in upravljanja dediščine.

Dvopredmetni študijski program Arheologija je zasnovan sodobno in odprto v mednarodni prostor. Odlikujejo ga številna gostovanja profesorjev iz Slovenije in tujine ter možnosti izmenjave študentov oziroma vključevanje študentov v raziskovalne projekte doma in na tujem, programe Leonardo da Vinci, Jean Monet, Erasmus, Ceepus, idr.

Pomemben del študija v praksi so tudi terenske vaje in strokovne ekskurzije, ki jih organiziramo na Oddelku za arheologijo in dediščino. Študenti se tako neposredno soočajo s problemi, projekti in stanjem na področju dediščine, hkrati pa jim je tako omogočen pristen in neformalen stik s terenom, s profesorji ter medsebojna izmenjava mnenj in pogledov.

Študentje se lahko v okviru študijskih programov oddelka že zgodaj vključijo v raziskovalno delo na fakulteti tudi prek Inštituta za arheologijo in dediščino; na sedežu Inštituta v Piranu imajo na voljo bogato strokovno knjižnico, sodelujejo lahko na domačih in mednarodnih strokovnih srečanjih, ki jih organiziramo, pri arheoloških izkopavanjih, pa tudi na Poletni šoli muzeologije, ki jo izvajamo vsako leto v Piranu.


Oddelek izvaja študijske programe s področja arheologije in kulturne dediščine, ki omogočajo študentom pridobitev izobrazbe od 1. do 3. stopnje študija:

- dvopredmetni študijski program Kulturna dediščina (1. stopnja)

- dvopredmetni študijski program Arheologija (1. stopnja)

- enopredmetni študijski program Arheološka dediščina Sredozemlja (2. stopnja)

- enopredmetni študijski program Dediščinski turizem (2. stopnja, v sodelovanju z UP FTŠ)

- doktorski študijski program Arheologija (3. stopnja)

- doktorski študijski program Upravljanje kulturnih virov in arhivov (3. stopnja)


Uradne ure tajništva so po dogovoru, in sicer v kabinetu št. 34 na UP FHŠ (tel. 05 66 38 627), redno pa preko elektronske pošte na naslovih: zrinka.mileusnic@fhs.upr.si, gregor.pobezin@fhs.upr.si in katarina.smid@fhs.upr.si.


Aktualno

V četrtek, 8. aprila 2021, ob. 13. uri vas vabimo na

gostujoči predavanji:

 

Matej Draksler (Skupina Stik): Srednjeveška Ljubljana

Miha Murko (Center za preventivno arheologijo): Srednjeveški Maribor

 

Predavanji potekata v okviru predmeta Arheologija srednjega in novega veka 

in bosta izvedeni na daljavo: 

 

https://upr-si.zoom.us/j/9199046456

 

Vljudno vabljeni!

doc. dr. Zrinka Mileusnić

 

Fakulteta za humanistične študije

Oddelek za arheologijo in dediščino

 

VABILO NA GOSTUJOČE PREDAVANJE

 

V četrtek, 8. aprila 2021, ob. 13. uri vas vabimo na

gostujoče predavanje Mirele Hutinec 

(Muzej vučedolske kulture, Vukovar, Hrvaška)

z naslovom 

V Orionovi senci: arheološka dediščina Vučedola

Predavanje poteka v okviru predmeta Temelji konservatorstva in bo izvedeno na daljavo: 

https://upr-si.zoom.us/j/9951997882

Vljudno vabljeni!

doc. dr. Martina Blečić Kavur

 

Fakulteta za humanistične študije

Oddelek za arheologijo in dediščino

VABILO NA GOSTUJOČE PREDAVANJE

 

V sredo, 7. marca 2021, ob. 10. uri vas vabimo na

gostujoče predavanje dr. Marka Meleta 

(Universalmuseum Joanneum, Graz)

z naslovom 

Železnodobne zgodbe iz doline reke Solbe (Avstrija): nove raziskave graškega Joanneuma


Predavanje poteka v okviru predmeta Arheologija kovinskih obdobij in bo izvedeno na daljavo: 

https://upr-si.zoom.us/j/9951997882

Vljudno vabljeni!

doc. dr. Martina Blečić Kavur

 

Fakulteta za humanistične študije

Oddelek za arheologijo in dediščino

 

V sredo, 24. marca 2021, ob. 13. uri vas vabimo na

gostujoče predavanje Janje Sivec

(univ. dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, interpretatorka kulturne dediščine, Interpret Europe trenerka in članica IE tima za Slovenijo)

z naslovom Uvod v interpretacijo dediščine.

Predavanje poteka v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmeta Arheologija za javnost in bo izvedeno na daljavo, preko

sistema zoom:  https://upr-si.zoom.us/j/9199046456

 

Vljudno vabljeni!

doc. dr. Zrinka Mileusnić


 

V okviru predmeta Antika – izbrana poglavja bomo v torek, 23. marca 2021, gostili

doc. dr. Julijano Visočnik, specialistko za antično epigrafiko, ki nam bo predavala o

MIGRACIJAH V RIMSKEM IMPERIJU - PRIMER CELEJE

 

Kratek povzetek: Migracije so bile prisotne skozi vso zgodovino, čas rimskega obdobja pri tem ni nobena izjema. Njihovo preučevanje pa je bilo dolgo časa potisnjeno na stranski tir. V zadnjem času se tudi na tem področju obrača k epigrafiki, predvsem k nagrobnim napisom, ki nam omogočajo odkrivanje tujcev na nekem ozemlju, mestu... S pomočjo obstoječega epigrafskega materiala bomo prišleke spoznavali na prostoru Celeje.

 

Povezavo za predavanje, ki se bo začelo ob 15.00 najdete v e-učilnici oz. tukaj:  

       https://upr-si.zoom.us/j/4116831684?pwd=bjR0ZnpwUU1KUmt3dERMbmdkUlo0dz09

VABLJENI!

 

Spoštovani! 

 

Vabimo Vas, da se udeležite javne predstavitve teme doktorske disertacije z naslovom 

»ZAČETEK IN KONEC ZGODNJE BRONASTE DOBE VZHODNEGA SREMA/ POČETAK I KRAJ RANOG BRONZANOG DOBA U ISTOČNOM SREMU«

 

študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Arheologija, Jovana Mitrovića,

 ki bo v petek, 29. 1. 2021 ob 13. uri.

 

Predstavitev bo potekala preko videokonferenčnega sistema ZOOM na povezavi:

https://upr-si.zoom.us/j/87840353474?pwd=UGNkTDB1KzY3QzVLSmNhQVhnU3V0dz09

Meeting ID: 878 4035 3474

Passcode: 245022

 


 

Arhiv objav