Arhiv

print

Oddelek in Inštitut za arheologijo in dediščino UP FHŠ in Slovensko arheološko društvo

vabita na predavanji

Predraga Novakovića

Kako misliti jugoslovansko arheologijo?

in

Črtomirja Lorberja

Uvod v preučevanje zgodovine Arheološkega društva Jugoslavije

 

Predavanji bosta v sredo, 18. 12. 2019, ob 15. uri

v predavalnici Levant 2 na Fakulteti za humanistične študije UP

(Titov trg 5, Koper)

 

a) Prof. Predrag Novaković (Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

KAKO MISLITI JUGOSLOVANSKO ARHEOLOGIJO?

Navkljub temu, da je "jugoslovanska" arheologija prenehala obstajati s koncem nekdanje skupne države, ostajajo njeni učinki še danes močno prisotni. Brez dvoma je "jugoslovanska" faza v razvoju arheoloških nacionalnih šol pomenila precejšnjo dodano vrednost in v marsičem usmerjala njihov nadaljnji razvoj v zadnjih treh desetletjih. Eksplicitno vprašanje o naravi "jugoslovanske" arheologije je bilo postavljeno že na prvem kongresu jugoslovanskih arheologov leta 1951 v Niški banji, ponovno pa na 12. kongresu Zveze arheoloških društev Jugoslavije l. 1984 v Novem Sadu. V dobrih tridesetih letih se je percepcija arheologije med jugoslovanskimi strokovnjaki močno spremenila - od ideje ustvarjanja močne in stabilne enotne arheološke šole in infrastrukture z "republiškimi" arheologijami kot podsistemi, da bi čez trideset let bila jugoslovanska arheologija razumljena povsem drugače, kot zveza nacionalnih arheoloških šol. V predavanju želimo prikazati bistvene lastnosti "jugoslovanske" arheologije, njeno tesno povezanost z idejo skupne države in preteklosti ter njene učinke po koncu formalne povezanosti nacionalnih arheologij.

 

b) Črtomir Lorber (Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani)

UVOD V PREUČEVANJE ZGODOVINE ARHEOLOŠKEGA DRUŠTVA JUGOSLAVIJE

Arheološko društvo Jugoslavije je prvo formalno združenje strokovnjakov in strokovnjakinj s področja arheologije, ki je bilo ustanovljeno leta 1951, vendar so prvi poskusi ustanovitve takšnega združenje bili že kmalu po prvi svetovni vojni oz. z nastankom nove države Srbov, Hrvatov in Slovencev, ko se je poskušalo v novih političnih okoliščinah nadaljevati tradicijo strokovnih združenj iz zadnjih desetletij 19. stoletja. Za čas med obema svetovnima vojnama se je kot glavni motiv oblikovanja jugoslovanskega arheološkega združenja večkrat omenjalo ustvarjanje ustreznega vsedržavnega zakona o zaščiti kulturnih spomenikov (do česar formalno ni prišlo), medtem ko so bili nameni Arheološkega društva Jugoslavije (ADJ) iz l. 1951 precej drugačni - ustvariti celovite infrastrukturne in konceptne pogoje za razvoj arheološke vede na skupni jugoslovanski ravni. Pregled zgodovine prvih dveh desetletij delovanja ADJ kaže na izjemno pomembno vlogo tega združenja v razvoju arheologije v vseh takratnih jugoslovanskih republikah. ADJ je predstavljalo glavni koordinacijski organ, ki je usmerjal politiko štipendiranja domačih strokovnjakov, gostovanja tujih arheologov, infrastrukturni razvoj vede in publicistično ter promocijsko dejavnost na področju arheologije


VABILO

Vljudno vabljeni na 4. mednarodni simpozij Divina - dnevi Andrea Diva iz Justinopolisa 2019 v organizaciji Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Knjižnice Srečka Vilharja, Društva za antične in humanistične študije ter ZRC SAZU

Simpozij se bo začel v četrtek, 24. 10. 2019 ob 10.00 v prostorih Pretorske palače v Kopru, nadaljeval pa se bo v prostorih UP FHŠ v predavalnici Burja 1.

PROGRAM


Vabljeni na gostujoče predavanje

Kristine Pandža

(Centar za industrijsku baštinu, Rijeka)

z naslovom Prenova industrijske dediščine na Reki – ladja Galeb in kompleks Benčić,

ki bo v sredo, 23.10.2019 ob 15h v predavalnici Maestral 2 na UP FHŠ.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. Predavanje organizira Oddelek za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmeta Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine.

Vljudno vabljeni!

PODROBNOSTI


Vabljeni na gostujoče predavanje

Kristine Pandža
(Centar za industrijsku baštinu, Rijeka)

z naslovom Industrijska dediščina Reke,

ki bo v četrtek, 24.10.2019 ob 12.30 v predavalnici Maestral 2 na UP FHŠ.

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. Predavanje organizira Oddelek za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmeta Kulturni spomeniki Slovenije.

Vljudno vabljeni!

PODROBNOSTI


13th International

Summer School of Museology

PROGRAM

 

Vabljeni na serijo gostujočih predavanj doc. dr. Irene Radić Rossi (Oddelek za arheologijo, Univerza v Zadru) na temo podvodne arheologije.
Serija predavanj poteka v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru izmenjave ERASMUS+ in predmeta Arheologija morja in celinskih voda Evrope.
 
 
Sreda, 17. april 2019
10.00 – 11.30 (Sejna soba, UP FHŠ)
UNDERWATER ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN CROATIA: PAST, PRESENT AND FUTURE
12.00-13.30 (Sejna soba, UP FHŠ)
ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF THE IN SITU PRESERVATION OF UNDERWATER CULTURAL HERITAGE
 
Četrtek, 18. april 2019
10.00 – 11.30 (Burja 3, UP FHŠ)
CHALLENGES OF SYSTEMATIC RESEARCH OF COASTAL SITES: THE CASKA BAY CASE STUDY
12.00-13.30 (Burja 3, UP FHŠ)
ARCHAEOLOGY OF ADRIATIC SHIPBUILDING AND SEAFARING

--- International Conference MATERIAL ENCOUNTERS ---

Main topic: The Miniature World of Artefacts

Call for Papers open now!

Duration: 23. - 24. May 2019

Organizers: Institute of Archaeology and Heritage & Department of Archaeology and Heritage of Faculty of Humanities, University of Primorska, Koper, Slovenia

Location: Faculty of Humanities, University of Primorska, Titov trg 5, Koper, Slovenia

 

Important dates: Submission of abstracts: 22nd March 2019; Acceptance notice: 29th March 2019

 

Call for Papers

Institute of Archaeology and Heritage & Department of Archaeology and Heritage of Faculty of Humanities kindly invite researchers to submit abstracts for the International Conference »Material Encounters«, dedicated to different aspects of material culture. The aim of the conference is to provide a medium for the exchange of knowledge and experience of researchers, dealing with material culture. The main topic of the forthcoming conference is »The Miniature World of Artefacts«. The organizers seek papers on different views on miniature material culture. The topic is broad enough to cover a range of disciplinary areas such as archaeology, anthropology, art history, ethnology, history, etc. You can participate with oral presentation or poster (max. size: 70 x 100cm).

 

All papers will be published in Studia Universitatis Hereditati. Deadline for full paper submission is 30th June 2019.

 

To participate in Material Encounters - The Miniature World of Artefacts please send an abstract (200 words) and a short CV (200 words) on email monika.zorko@upr.si with a subject Material Encounters.


Vabljeni na gostujoče predavanje doc. dr. Tine Milavec (Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani) z naslovom Poznoantično steklo - oblike, uporaba in izdelava v petek, 18.1.2019 ob 14:00 v predavalnici Maestral 3 na UP FHŠ.

Predavanje poteka v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmetov Antika – izbrana poglavja, Arheologija zgodnjega srednjega veka, Metodologija arheoloških raziskav in Metodološki pristopi arheoloških raziskav.

 

Vabljeni na gostujoče predavanje Mojce Fras (Skupina Stik) z naslovom Arheologija za javnost - izkušnja iz Ljubljane v četrtek, 17.1.2019 ob 12:30 v predavalnici Burja 3 na UP FHŠ.

Predavanje poteka v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmeta Arheologija in javnost.

 

Vabljeni na gostujoče predavanje Andreja Magdiča (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) z naslovom Ostroge v zgodnjesrednjeveških grobovih kot oznaka družbene elite v torek, 15.1.2019 ob 11:30 v predavalnici Maestral 2 na UP FHŠ.

Predavanje poteka v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmeta Arheologija zgodnjega srednjega veka.

 

Vabljeni na gostujoče predavanje Jošta Hobiča (Ministrstvo za kulturo RS) z naslovom LIDAR IN UPORABA V ARHEOLOGIJI v četrtek, 10.1.2019 ob 14:10 v predavalnici Burja 3 na UP FHŠ.

Predavanje bo potekalo v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmetov Metodologija arheoloških raziskav in Metodološki pristopi arheoloških raziskav.

 

Vabljeni na gostujoče predavanje Andreja Magdiča (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) z naslovom Vprašanje kontinuitete zgodnjesrednjeveške poselitve slovenskega Pomurja in Podravja v torek, 8.1.2019 ob 10:30 v predavalnici Maestral 2 na UP FHŠ.

Predavanje poteka v organizaciji Oddelka za arheologijo in dediščino UP FHŠ v okviru predmeta Arheologija zgodnjega srednjega veka

 

Umetnost istrskih obalnih mest

Lepo vabljeni na simpozij Umetnost istrskih obalnih mest, ki se bo odvijal v soorganizaciji Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem in Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva med 23. in 25. novembrom na Fakulteti za humanistične študije. Zbornik povzetkov in program sta na tej povezavi.

Gostujoče predavanje dr. Bineta Krambergerja

Vabljeni na gostujoče predavanje dr. Bineta Krambergerja (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Center za preventivno arheologijo) z naslovom "Neolitske in zgodnjeeneolitske skupnosti v 5. tisočletju pr. n. št. v severovzhodni Sloveniji: o poselitvenem »bumu« in o zavidljivih tehnoloških dosežkih prazgodovinskih skupnosti", ki bo v petek, 30.11.2018 ob 12:30 v predavalnici Burja 3 na UP FHŠ.

Colloquia Divina 2018

Fakulteta za humanistične študije UP bo tudi lestos gostila simpozij Colloquia Divina, posvečen novi latiniteti. Simpozij bo potekal od četrtka, 18. 10. 2018 do sobote, 20. 10. 2018 v prostorih Pretorske palače v Kopru, v prostorih UP FHŠ in v prostorih Inštituta za arheologijo in dediščino UP FHŠ v Piranu. Objavljen je že okvirni program simpozija.


Mednarodni dan arheologije 2018

Vabimo vas, da se nam ob Mednarodnem dnevu arheologije 19. 10. 2018 pridružite na dogodku v Arheološkem parku Simonov zaliv v Izoli. Program.

 

Vabilo na zagovor doktorske disertacije kandidatke Neže Čebron Lipovec z naslovom »Izgradnja slovenskih obalnih mest v času po drugi svetovni vojni: primer mesta Koper« l 19.10. ob 12.30

Vabimo vas na zagovor doktorske disertacije z naslovom

»Izgradnja slovenskih obalnih mest v času po drugi svetovni vojni: primer mesta Koper«

Neže Čebron Lipovec,

ki bo v petek, 19. oktobra 2018, ob 12.30 uri, v predavalnici Maestral 3, v prostorih UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.

Doktorska disertacija je pripravljena pod mentorstvom prof. ddr. Mitje Guština ter somentorstvom doc. dr. Brede Mihelič in doc. dr. Katje Hrobat Virloget.

 

Gostujoča predavanja egiptologa Mohmmeda S. Rehana Abdelgaffarja

Vabimo vas na serijo gostujočih predavanj egiptologa Mohmmeda S. Rehana Abdelgaffarja, ki bodo potekala na UP FHŠ ob sredah ob 17. uri v predavalnici Maestral 2.
Mohmmed S. Rehan Abdelgaffar je egiptolog in arheolog, ki je doštudiral na Univerzi v Aleksandriji v Egiptu, nato pa študij nadaljeval še na Univerzi v T
übingenu v Nemčiji.
Znjihovo ekipo sodeluje tudi pri raziskavah v Sakkari v Egiptu. Od leta 2017 je doktorski študent UP FHŠ na programu Arheologija

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku.

Prvo predavanje bo v sredo, 10. 10. 2018 ob 17.00

THE FIRST KINGS OF EGYPT / PRVI EGIPČANSKI FARAONI

Spored vseh predavanj