Oddelek za geografijo

print

Oddelek za geografijo je eden od dveh ustanovnih jeder Fakultete za humanistične študije, kjer se program Geografija neprekinjeno izvaja vse od leta 2001. Člani Oddelka za geografijo UP FHŠ so mednarodno dejavni in raziskovalno uspešni. Mlad, zagnan in ambiciozen kader je garancija za pridobitev ustreznih kompetenc diplomantov geografije po zaključenem študiju ter za nadaljnji uspešen razvoj geografskega izobraževanja in raziskovanja na fakulteti. Poleg matično zaposlenih učiteljev na Oddelku za geografijo predavajo še raziskovalci z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne.

Študij geografije z razgledom na morje (fotogalerije, poročila s terenskih vaj, najave dogodkov …)

 

Konferenca Svetovne zveze geografov (IGU) v Kopru, 24. do 26. septembra 2019, z naslovom Preobrazba tradiconalnih kulturnih pokrajin http://lucc.zrc-sazu.si/Conferences/Koper2019.aspx

 

Študijski programitop

Oddelek za geografijo izvaja študijske programe na 1., 2,. in 3. stopnji, in sicer:

Enopredmetni študijski program Geografija (1. stopnja)

Dvopredmetni študijski program Geografija (1. stopnja)

Enopredmetni študijski program Geografija (2. stopnja - magistrski študij)

Dvopredmetni pedagoški program Geografija (2. stopnja - magistrski študij)

Doktorski študijski program Geografija (3. stopnja)

Aktualnotop

Sodelavcitop

Študentske in učiteljske nagradetop

Zakaj študirati geografijo na UP FHŠ?top

Oddelek v številkahtop

Mednarodno sodelovanje in mreža partnerjevtop