Oddelek za geografijo

print

Oddelek za geografijo je eden od dveh ustanovnih jeder Fakultete za humanistične študije, kjer se program Geografija neprekinjeno izvaja vse od leta 2001. Člani Oddelka za geografijo UP FHŠ so mednarodno dejavni in raziskovalno uspešni. Mlad, zagnan in ambiciozen kader je garancija za pridobitev ustreznih kompetenc diplomantov geografije po zaključenem študiju ter za nadaljnji uspešen razvoj geografskega izobraževanja in raziskovanja na fakulteti. Poleg matično zaposlenih učiteljev na Oddelku za geografijo predavajo še raziskovalci z Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane in Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne.

Študij geografije z razgledom na morje (fotogalerije, poročila s terenskih vaj, najave dogodkov …)

 

Znanstvena monografija CHALLENGES OF TOURISM DEVELOPMENT IN PROTECTED AREAS OF CROATIA AND SLOVENIA

Sodelavci Oddelka za geografijo UP FHŠ so sodelovali pri pripravi in nastanku znanstvene monografije »Challenges of tourism development in protected areas of Croatia and Slovenia«, ki je nastala v sodelovanju s kolegi z Oddelka za geografijo Naravoslovno-matematične fakultete Univerze v Zagrebu (soizdajatelj je Hrvaško geografsko društvo). Knjiga je bila pripravljena v okviru bilateralnega raziskovalnega projekta z naslovom »Komparativna analiza prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih Hrvaške in Slovenije«, v katerega sta bili v letih 2018 in 2019 vključeni omenjeni instituciji.

Hrvaška in Slovenija sta v mnogih pogledih zanimivi za primerjalno analizo prostorskega razvoja turizma v zavarovanih območjih narave, saj sta imeli enak socio-ekonomski kontekst razvoja v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji. Po osamosvojitvi in obdobju tranzicije sta se soočili z različno razvojno dinamiko in sprejeli različne pristope za upravljanje in razvoj zavarovanih območij. Danes sta državi članici Evropske unije in se soočata s številnimi izzivi pri uvajanju koncepta trajnostnega turizma v upravljanje zavarovanih območij narave. Monografija preučuje prostorski razvoj turizma v izbranih zavarovanih območjih obeh držav z uporabo kvantitativnih in kvalitativnih metod ter kartografskih prikazov v GIS pri grafični predstavitvi podatkov. Poleg predstavitev primerov dobre prakse in omejitev, ki jih lahko najdemo v razvojnih politikah, vsebuje monografija tudi predloge in priporočila za nadaljnji razvoj in celostno upravljanje turizma v zavarovanih območjih.

Monografija je na voljo za prenos na spletni strani Založbe Univerze na Primorskemhttp://www.hippocampus.si/challenges-of-tourism.../.

 

Študijski programitop

Oddelek za geografijo izvaja študijske programe na 1., 2,. in 3. stopnji, in sicer:

Enopredmetni študijski program Geografija (1. stopnja)

Dvopredmetni študijski program Geografija (1. stopnja)

Enopredmetni študijski program Geografija (2. stopnja - magistrski študij)

Dvopredmetni pedagoški program Geografija (2. stopnja - magistrski študij)

Doktorski študijski program Geografija (3. stopnja)

Aktualnotop

Sodelavcitop

Študentske in učiteljske nagradetop

Zakaj študirati geografijo na UP FHŠ?top

Oddelek v številkahtop

Mednarodno sodelovanje in mreža partnerjevtop