Oddelek za italijanistiko

print

 

il Dipartimento di Italianistica - Facoltà di Studi Umanistici Università del Litorale,

 

in collaborazione con

il Consolato Generale d'Italia a Capodistria

l' Istituto Italiano di Cultura a Lubiana

l'Unione italiana

Università Popolare di Trieste

 

organizzano il

 

Convegno internazionale

Insegnamento e apprendimento dell'italiano in ambienti plurilingui

 

Capodistria, 7-9 luglio 2021

 

FOTO CONVEGNO

_______________________________________________

 

Oddelek za italijanistiko izvaja programe s področja italijanskega jezika in kulture, didaktike italijanskega jezika in kulture ter medkulturne jezikovne komunikacije na 1. in 2. stopnji.

Na prvi stopnji izvaja enopredmetni študijski program Italijanistika.

Na drugi stopnji izvaja študijski program Italijanistika (pedagoška smer) ter Italijanistika (jezikovna smer).

Študij na  omogoča študentom pridobitev ustreznega znanja italijanskega jezika, književnosti ter medkulturne jezikovne komunikacije. Nov in sodoben dodiplomski študij je primeren za vse stopnje predznanja, saj ravno dvojezično okolje in tesna povezanost z Italijo omogočata velik napredek v času študija.

 

Ob študiju jezika in kulture organiziramo tudi

  • oglede gledaliških predstav
  • ekskurzije po Italiji
  • oglede najnovejših italijanskih filmov
  • številne izmenjave z nekaterimi italijanskimi Univerzami

S pomočjo projekta Erasmus boste lahko pol leta ali več svoje študijske obveznosti opravljali na eni izmed italijanskih univerz, v vseh letih študija pa boste v direktnem stiku s profesorji in študenti Univerze Ca' Foscari iz Benetk in z ugledno institucijo Accademia della Crusca iz Firenc, ustanovo, ki se ukvarja z raziskavami na področju italijanskega jezika.

Pri študiju vas bodo spremljali naravni govorci, spoznavali boste italijansko književnost, kinematografijo, glasbo in umetnost. 

Študent italijanistike bo zato spoznaval tudi sporazumevalna pravila na stičnih jezikovnih območjih (dvojezičnost in jezikovne zvrsti). Poznavanje narečij in zvrsti jezikovnih skupnostih v slovensko-italijanskem stičnem prostoru, ob slovenščini kot indikatorju kulturne reference in zavesti o jeziku, bo študentom s pomočjo kontrastivne analize omogočilo vpogled v jezikoslovje kot znanstveno vedo. Opremljen z znanjem in metodologijo humanističnega raziskovanja bo študent ustrezno pripravljen za raziskovalno delo med študijem in po njem. Soudeležba v evalvaciji lastnih dosežkov študija jezikovni portfolijo ) pa bo študentom pomagala utrditi zavest o lastnem znanju in sposobnostih spremljanja lastne študijske poti.

 

Sodelavci na Oddelku za italijanistiko:

 

Predstojnica Oddelka in odgovorna za 2. stopnja Italijaniska: doc. dr. Helena Bažec

Namestnica predstojnice in odgovorna za 2. stopnjo (pedagoški študij): izr. prof. dr. Anja Zorman

Tajnica Oddelka: mag. Metka Malčič

Odgovorna za tutorje in za študijski program 1. stopnje: izr. prof. dr. Jadranka Cergol

Odgovorna za doktorski študijski program: red. prof. dr. Nives Zudič Antonič

izr. prof. dr. Neva Čebron

doc. dr. Susanna Pertot

izr. prof. dr. Suzana Todorović

asist. dr. Mojca Cerkvenik

asist. mag. Emma Beatriz Villegas Cunja

 

Termini govorilnih ur predavateljev na Oddelku za italijanistiko / Orario dei ricevimenti docenti al Dipartimento di italianistica 

 

_______________________________________________

 

Aktualno

 

Prevajalska delavnica iz podnaslavljanja

______________________________________________________________

"100 Gianni Rodari - Sulle ali della fantasia" / "100 Gianni Rodari" - Na krilih fantazije

______________________________________________________________

Convegno internazionale 2019: L'italiano in contesti plurilingui: incroci linguistico-culturali 

______________________________________________________________

ŠIPK projekt Branje za opismenjevanje - humanizem na slovenskem in (l)itinerariji po slovenskih krajih