Oddelek za medijske študije

print

Spoštovane študentke in študenti - vabimo vas k izpolnjevanju ankete na temo zadovoljstva študentov/diplomantov s prijavno-sprejemnim postopkom pri vpisu na visokošolski študij

 top

ZLOŽENKA

O oddelku top

Oddelek za medijske študije izvaja študijski program 1. in 2. stopnje.

Predstojnik Oddelka za medijske študije: dr. Peter Sekloča

Študijski program 1. stopnje: Komuniciranje in mediji 

Študijski program 2. stopnje: Komuniciranje in mediji

Oddelek za medijske študije izobražuje in usposablja za:

 •  delo v medijih (razvijamo različna znanja in veščine): novinarstvo, kreativno pisanje, strokovno pisanje, urejanje besedil, veščine komuniciranja
 •  delo z mediji (povezujemo različne družbene sisteme):  stiki z javnostmi, medijski marketing, oglaševanje, svetovanje na področju komunikacijskih storitev
 •  delo o medijih (širimo obzorja in krepimo kritično mišljenje o medijih): medijska analitika, raziskovanje medijev, refleksija medijskih praks

Kako izvajamo študij:top

 • predavanja (podajanje pregledne teorije in poglobljenih praktičnih znanj)
 • seminarji (povezovanje teorije in prakse, preteklosti in aktualnosti, splošnosti in konkretnosti)
 • vaje (krepitev razumevanja in razvijanje veščin)
 • študijska praksa (praktično usposabljanje v medijskih hišah)
 • terensko raziskovalno delo (sodelovanje pri raziskavah in projektih)
 • strokovne ekskurzije in obiski na terenu
 • izbrane inštitucije, filmski festivali, razstave, predstave …
 • gostujoči predavatelji

Sodelavke in sodelavcitop