Predstavitev sodelavk in sodelavcev Oddelka za medijske študije

print

Dr. Sandra Bašić Hrvatin

Doktorica komunikologije in mednarodno uveljavljena medijska strokovnjakinja. Na 1. stopnji predava naslednje predmete: Osnove medijskih študijev in komunikacijskih teorij, Trženje in tržno komuniciranje, Komuniciranje in politika. Na 2. stopnji predava naslednje predmete: Raziskovalni seminar, Aktualna vprašanja komunikološke znanosti, Regulacija medijev.

Dr. Ana Beguš

Je prevajalka in specialistka za prevajalske študije. Raziskovalno se ukvarja s področji sociolingvistike, besediloslovja in jezikovnih tehnologij. 

Dr. Nikolai Jeffs

Je anglist, prevajalec, umetnik in publicist, ob tem pa se raziskovalno ukvarja tudi s posameznimi temami s področij sociologije in kulturne teorije. 

Dr. Vlado Kotnik

Po izobrazbi je antropolog, sociolog kulture in filozof. Področja njegovega ukvarjanja so antropologija medijev, medijska občinstva, opera in spektakel. 

Dr. Karmen Medica

Je antropologinja in sociologinja, področje njenega interesa pa so mediji in migracije, nova družbena gibanja, manjšine, multikulturalizem, regionalizem in obmejnost. 

Dr. Susanna Pertot

Docentka za področje Psiholingvistika. 

Dr. Tadej Praprotnik

Je geograf in sociolog kulture. Področja njegovega preučevanja so novi mediji, medijska produkcija, komuniciranje in medosebni odnosi, sodobne identitete. 

Dr. Peter Sekloča - predstojnik

Je komunikolog in ekonomist, raziskovalno pa sodeluje pri številnih projektih s področja medijev. 

Blaž Svetina

Magister medijskih in komunikacijskih študijev. Dela kot vodja televizijske produkcije na RTV Slovenija v Regionalnem RTV centru Koper - Capodistria. Ima bogate izkušnje v video snemanju in na tehničnem ter organizacijskem področju TV produkcije.

Dr. Andraž Teršek

Je pravni teoretik in pravni filozof, predvsem pa ustavni pravnik. Področja njegovega raziskovanja so ustavno pravo, človekove pravice, filozofija prava, medijsko pravo, svoboda izražanja in teorija demokracije. .

Dr. Vladka Tucovič

Je slovenistka in lektorica slovenskega jezika. Strokovno se posveča preučevanju sodobne slovenske književnosti. 

Dr. Jana Volk

Je slovenistka in specialistka za jezikoslovne študije ter spraševalka na izpitih iz znanja slovenščine za tujce. 

Dr. Ernest Ženko

Je filozof, fizik, predavatelj kulturnih študijev in filmofil. Področja njegovega angažiranja so medijska industrija, vizualna kultura, zgodovina in teorija filma, estetika, filozofija kulture, psihoanaliza in sociologija tehnologij.