Oddelek za slovenistiko

print

 

NOVO! ANGLEŠČINA - SLOVENŠČINA , Študijski program 1. stopnje: prevajanje (medkulturno jezikovno posredovanje)

 

Študij

Študijski program 1. stopnje: Enopredmetni in dvopredmetni nepedagoški študij Slovenistike
Študijski program 2. stopnje: Enopredmetni in dvopredmetni pedagoški študij Slovenistike
Študijski program 3. stopnje: Doktorski študij Slovenistike

Predstavitev Oddelka

Na Oddelku za slovenistiko v Kopru se študentje v sproščenem, večjezikovnem okolju, v majhnih študijskih skupinah usposobijo za kritičen študij slovenističnih in humanističnih področij, usvojijo jezikoslovni instrumentarij in znanja za študij literature, s pomočjo katerih bodo oblikovali svojo poklicno pot na pedagoškem, prevajalskem, novinarskem in založniškem področju ter še marsikje drugje.

Predstojnica Oddelka za slovenistiko: doc. dr. Jana Volk
Namestnik predstojnice: doc. dr. Marcello Potocco
Pedagoški sodelavci: seznam sodelavcev in govorilne ure

Obštudijske dejavnosti in povezovanja

Ob raznolikih obštudijskih dejavnostih, ki jih organiziramo v okviru fakultete, od literarnih večerov, gostujočih predavanj do skupinskih obiskov zlasti manj bližnjih gledališč, se koprski študentje slovenistike lahko udejstvujejo tudi v številnih dejavnostih v širšem univerzitetnem in koprskem okolju, na primer v akademskem pevskem zboru ali kot prostovoljci, ki nudijo učno pomoč – skupaj se zabavamo na ekskurzijah, terenskih vajah in oddelčnih piknikih ter pohodih. Študente dejavno vključujemo v raziskovanje, samostojno ali med pedagoškim procesom se lahko povezujejo z združenji in založniki, kot so Založba Univerze na Primorskem, Slavistično društvo Koper ali Center za slovenski jezik in kulturo, ter postajajo del širše slovenistične skupnosti, zbrane, denimo, v Slavističnem društvu Slovenije ali Slovenskem društvu za primerjalno književnost. Sodelujejo tudi v projektih Po kreativni poti do znanja, ŠIPK idr., posebej ponosni pa smo na njihovo sodelovanje v oddaji Kotiček za jeziček Radia Koper, s katerim smo si prislužili tudi nagrado Prometej znanosti.

Foto in videogalerija

Fotografija: Obisk koroških književnikov: dr. Janez Strutz v pogovoru z Janijem Ferkom in Francem Kattnigom, 21. 5. 2009. Fotografija: Istra v slovenski književnosti - simpozij, posvečen ustvarjalnosti Marjana Tomšiča. Foresterija 23. 11. 2010. Študentski razpravljalci (z leve): Ana Jurkovič, Marko Gregorc in Agata Venier. Slovenist na rajžo gre
Srečanja z literaturo Pokaži se
na simpoziju
Slovenist
na rajžo gre
 
Jožica Škofic
Študentje o
sebi in o nas
Ruski večer v Foresteriji Predavanje dr.
Jožice Škofic
Fotografija: Podelitev nagrad za najboljši prevod
Študenti na Radiu Slovenija, Koper Študentski projekti oblikovanja knjig PODELITEV NAGRAD
za najboljši dijaški leposlovni prevod

            
Postani naš prijatelj na facebooku ali se nam pridruži v novičarski skupini slo-fhš