Sodelavci OUJ

print

Predstojnica: doc. dr. Ana Zwitter vitez

Namestnica predstojnice: lekt. dr. Martina Paradiž


doc. dr. Ana Beguš

Ana Beguš je docentka za jezikoslovje, raziskovalno se ukvarja s semiotiko in McLuhanovo teorijo medija

lekt. David Bizjak

David Bizjak je lektor za francoski in furlanski jezik, raziskovalno se ukvarja z romanskim jezikoslovjem

doc. dr. Neva Čebron

Neva Čebron je docentka za angleški jezik, raziskovalno se ukvarja z medkulturnostjo

lekt. Tina Čok

Tina Čok je lektorica za italijanski in kitajski jezik, raziskovalno se ukvarja s sinologijo in kontrastivno analizo

izr. prof. dr. Danila Djokić

Danila Djokić je izredna profesorica za pravo, raziskovalno se ukvarja s korporativnim in primerjalnim pravom

lekt. Rawley Grau

Rawley Grau je asistent za jezikoslovje, raziskovalec slovanskih jezikov in kultur ter večkrat mednarodno nagrajen prevajalec literarnih in humanističnih besedil

doc. dr. Nikolai David Jeffs

Nikolai Jeffs je docent za angleški jezik, raziskovalno se ukvarja s postkolonializmom in sociologijo kulture

izr. prof. dr. Alenka Kocbek

Alenka Kocbek je izredna profesorica za jezikoslovje in sodna tolmačka, raziskovalno se ukvarja s teorijo prevajanja in pravnim prevajanjem

doc. dr. Irina Makarova Tominec

Irina Makarova Tominec je docentka za jezikoslovje ter lektorica za ruski in slovenski jezik, raziskovalno se ukvarja s slovanskim jezikoslovjem

lekt. Metka Malčič

Metka Malčič je lektorica za italijanski jezik, raziskovalno se ukvarja z didaktiko italijanskega jezika

lekt. Anja Pirih

Anja Pirih je lektorica za angleški jezik, raziskovalno se ukvarja z didaktiko angleškega jezika

doc. dr. Marcello Potocco

Marcello Potocco je docent za literarne vede, raziskovalno se ukvarja s sodobno poezijo in kanadsko literaturo

doc. dr. Igor Rižnar

Igor Rižnar je docent za angleški jezik, raziskovalno se ukvarja s teorijo prevajanja

doc. dr. Vladka Tucovič

Vladka Tucovič je docentka za jezikoslovje ter lektorica za slovenski jezik, raziskovalno se ukvarja s sodobno slovensko literaturo

lekt. Beatriz Emma Villegas Cunja

Beatriz Emma Villegas Cunja je lektorica za španski in italijanski jezik ter habilitirana izvajalka izpitov iz znanja španščine za tujce

doc. dr. Jana Volk

Jana Volk je docentka za jezikoslovje ter lektorica za slovenski jezik, raziskovalno se ukvarja z glasoslovjem slovenskega jezika

lekt. Martina Zajc

Martina Zajc je lektorica za angleški jezik, raziskovalno se ukvarja s slovensko-angleško kontrastivno analizo

doc. dr. Anja Zorman

Anja Zorman je docentka za italijanski jezik in slovnico, raziskovalno se ukvarja s slovnico italijanskega jezika

doc. dr. Nives Zudič Antonič

Nives Zudič Antonič je izredna profesorica za italijanski jezik in književnost, raziskovalno se ukvarja z italijansko literaturo in kulturo

doc. dr. Ana Zwitter Vitez

Ana Zwitter Vitez je docentka za francoski jezik in kulturo, raziskovalno se ukvarja s forenzičnim jezikoslovjem in jezikovnimi tehnologijami