Oddelek za zgodovino

print

 

Inavguracijsko predavanje prof. dr. Alekseja Kalca (11. 5. 2021): "Migracije med svobodo in nadzorom: pogled v devetnajsto in dvajseto stoletje"

Zakaj študirati zgodovino?top

top


Video prispevki Oddelka za zgodovinotop


 

Ostala gradiva oddelkatop

 

Predstavitev dodiplomskega študija Zgodovina                                        Predstavitev podiplomskega študija Zgodovina

                       

 

Naši študentje pripovedujejo                                                        Zgodovinska pomlad 2020

                              

 


Naše pedagoško delo in sestanke smo uspešno prestavili na splettop

 

 


Mednarodna znanstvena konferenca "Svobodna plovba in prosta pristanišča na Jadranu – tri stoletja" top

 

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ) smo organizirali in izvedli mednarodno znanstveno konferenco z naslovom »Svobodna plovba in prosta pristanišča na Jadranu – tri stoletja. Pristaniška infrastruktura, delo v pomorstvu in migracije po morju«. Dogodek je potekal 28. in 29. novembra 2019 na UP FHŠ v Kopru. S konferenco smo želeli obeležiti tristoto obletnico razglasitve prostih pristanišč v Trstu in na Reki ter pred tem še svobodne plovbe na Jadranu, predvsem pa obuditi interes do pomorske zgodovine pri nas. Na konferenci so svoje referate predstavili raziskovalci in strokovnjaki iz Slovenije, Italije, Hrvaške, Nemčije in Velike Britanije. Posebej velja opozoriti na okroglo mizo na temo »Živeti s pristaniščem«, na kateri so sodelovali župan Mestne občine Koper Aleš Bržan, predstavnik Luke Koper d.d. Sebastjan Šik ter drugi strokovnjaki s področja pomorske zgodovine in pomorstva. Glavni sofinancer celotne konference je bila Luka Koper preko Sklada Živeti s pristaniščem. Konferenca z zaključno okroglo mizo se je izkazala kot zanimiv in koristen dogodek za Luko in mesto Koper ter širšo (tudi čezmejno) strokovno javnost.

Povezava do prispevka na portalu UP Budi https://upbudi.upr.si/si/z-univerze/up-fhs-s-partnerji-obuja-raziskovanje-pomorske-zgodovine

  

  

  

  

  

 


 

ZGODOVINSKA POMLAD 2019

Oddelek za zgodovino UP FHŠ bo v marcu, aprilu in maju izvajal ciklus predavanj ZGODOVINSKA POMLAD 2019. Otvoritveno predavanje z naslovom Razvoj kuhinjskega prostora v Vipavski dolini (dr. Špela Ledinek) bo v ponedeljek, 18. marca 2019. Več podrobnosti v programu.


-- A long wave of globalization Maize diffusion in the northern Mediterranean --

Skupinska slika udeležencev mednarodne znanstvene delavnice o zgodovini koruze v severnem Sredozemlju, ki sta jo organizirala Oddelek za zgodovino in Inštitut za medkulturne študije UP FHŠ v sodelovanju s FAMNIT, pred palačo Fontika v Kopru (15.2.2019).


ZGODOVINSKA POMLAD 2018

Oddelek za zgodovino UP FHŠ v maju izvaja ciklus predavanj ZGODOVINSKA POMLAD 2018. Otvoritveno predavanje z naslovom Preživetje in podjetnost. Integrirana kmečka ekonomija na Slovenskem od srednjega veka do danes (predstavitev dela sourednikov prof. dr. Aleksandra Panjeka in prof. dr. Žarka Lazarevića) se je odvilo v ponedeljek, 7. maja 2018. Spodaj si oglejte nekaj fotoutrnikov.

 

               

   

Vabimo vas na naslednja predavanja v sklopu ZGODOVINSKE POMLADI 2018 - klik na program


Oddelek za zgodovino UP FHŠ izvaja študijske programe s področja zgodovine na vseh treh stopnjah študija, in sicer: enopredmetni in dvopredmetni program na dodiplomskem študiju, enopredmetni, dvopredmetni pedagoški in interdisciplinarni program na drugi stopnji (magistrski študij) ter program tretje stopnje (doktorski študij).

Študij zgodovine na UP FHŠ je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje zgodovine. Študij na različnih stopnjah nudi vse bolj poglobljen vpogled v vsa zgodovinska obdobja s poudarkom na sredozemskem, evropskem in seveda slovenskem prostoru. Poseben poudarek je na sredozemski dimenziji v slovenski zgodovini, na širšem slovenskem etničnem prostoru skozi čas, ter na območjih stika med slovanskim, romanskim in germanskim kulturnim prostorom. Študentom nudi spoznavanje različnih področij zgodovinske znanosti, od socialne in ekonomske do kulturne in politične zgodovine, vključno z bolj specifičnimi in aktualnimi polji zgodovinopisja. Posebna skrb je namenjena umeščanju primorske in slovenske zgodovine v širšo evropsko in sredozemsko ter svetovno zgodovino.

Študij zgodovine na UP FHŠ opremlja študente tako z uveljavljenimi kot z novejšimi metodološkimi orodji in praktičnimi znanji, ki omogočajo kritično držo in samostojno presojo zgodovinskih dogajanj in procesov, s tem pa razvija tudi sposobnost samostojnega dela in raziskovanja.

 

Študijski programitop

Zgodovina, enopredmetni program, 1. stopnja

Zgodovina, dvopredmetni program, 1. stopnja

Zgodovina, enopredmetni program, 2. stopnja

Zgodovina, dvopredmetni pedagoški program, 2. stopnja (v sodelovanju z UP PEF)

Dediščinski turizem, interdisciplinarni medfakultetni program, 2. stopnja (v sodelovanju z UP FTŠ Turistica)

Zgodovina Evrope in Sredozemlja, 3. stopnja (doktorski študij)

 

Sodelavcitop