Mednarodno sodelovanje in mreža partnerjev

print

V okviru mednarodnega sodelovanja je oddelek vpet v mednarodno mrežo partnerskih institucij. Diplomantom geografije je omogočeno opravljanje prakse na inštitucijah v tujini, izmenjave učiteljev in študentov s parterji iz tujine so uveljavljena praksa na oddelku (Erasmus, Ceepus - Georegnet). Občasno oddelek s tujimi partnerji načrtuje tudi skupno izvajanje terenskih seminarjev za študente ter znanstvenih in strokovnih srečanj. Podobno mrežo partnerskih organizacij (podjetij in javnih ustanov) ima oddelek vzpostavljeno tudi v Sloveniji, študenti pri bodočih delodajalcih pridobivajo delovne izkušnje v okviru opravljanju obveznega praktičnega usposabljanja tekom študija.

Naši partnerji so:

 • Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna,
 • Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ljubljana,
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana,
 • NIB Morska biološka postaja Piran, Piran,
 • Harpha sea d.o.o., Koper,
 • Javni zavod Regijski park Škocjanske jame, Matavun,
 • Regionalni razvojni center Koper, Koper,
 • Zavod Eko Humanitatis, Koper,
 • Društvo Ekologi brez meja, Ljubljana
 • Autentica, turistično razvojna agencija, Koper
 • Občina Piran, Piran
 • Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana
 • IstraTerra, zavod za trajnostni razvoj in turizem Istre, Pobegi
 • Trajnostni park Istra, Gažon,
 • TIC - Turistično društvo Koper, Koper,
 • Nacionalni park Berchtesgaden, Nemčija,
 • Nacionalni park Risnjak, Hrvaška,
 • Sveučilište u Zadru, Hrvaška
 • Univerza v Sarajevu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sarajevo
 • Mestna občina Koper, Koper
 • IstraTerra, zavod za trajnostni razvoj in turizem Istre, Pobegi
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Ljubljana
 • Javni zavod za upravljanje dediščine in turizem Pivka, Pivka
 • Občina Pivka, Pivka
 • ZaVita d.o.o., Ljubljana
 • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana
 • Gimnazija Koper, Koper
 • Srednja Ekonomsko-poslovna šola Koper, Koper