Oddelek v številkah

print

Oddelek v številkah

Od začetka izvajanja študijskega programa v študijskem letu 2001/02 pa do oktobra 2018 je študij zaključilo:

  • 136 diplomantov Geografije kontaktnih prostorov (star program)
  • 99 diplomantov Geografije
  • 25 magistrov Geografije oz. magistrov profesorjev Geografije in Zgodovine
  • 4 magistrice znanosti Geografije kontaktnih prostorov (star program)
  • 23 doktorandov Geografije kontaktnih prostorov (star program) oziroma Geografije (3. stopnja)

Seznam zaključnih del, diplomskih del, magistrskih del in doktorskih disertacij na Oddelku za geografijo UP FHŠ