Oddelek v številkah

print

Oddelek v številkah

Od začetka izvajanja študijskega programa v študijskem letu 2001/02 pa do oktobra 2018 je študij zaključilo:

  • 136 diplomantov Geografije kontaktnih prostorov (star program)
  • 95 diplomantov Geografije
  • 22 magistrov Geografije oz. magistrov profesorjev Geografije in Zgodovine
  • 4 magistrice znanosti Geografije kontaktnih prostorov (star program)
  • 22 doktorandov Geografije kontaktnih prostorov (star program) oziroma Geografije (3. stopnja)

Seznam zaključnih seminarskih del, diplomskih del, magistrskih del in doktorskih disertacij zaključenih na Oddelku za geografijo UP FHŠ (stanje januar 2019)