Zakaj študirati geografijo na FHŠ?

print

Zakaj študirati geografijo na FHŠ?

Predvsem kompetence s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS), poglobljena znanja geografskih raziskovalnih metod ter izkušnje, ki jih študenti pridobijo v okviru praktičnega usposabljanja pri partnerjih oddelka, so zelo pomembna znanja, ki jih usvojijo diplomanti geografije na Fakulteti za humanistične študije. Študijski program ima kar tri predmete GIS od prvega do tretjega letnika študija, dodatno izpopolnjevanje pa je predvideno tudi na drugi stopnji.

Zakaj še študirati geografijo na FHŠ:

 • manjše število študentov, individualen pristop, sproščeno in ustvarjalno vzdušje na oddelku,
 • razgibane, zanimive terenske vaje ter štiri samostojne učne enote – terenski seminarji (Istra, Zahodna in Srednja Evropa, Slovenija z zamejstvom in JV Evropa),
 • sodoben študij z uporabo e-učilnic,
 • sodelovanje mednarodno uveljavljenih predavateljev - raziskovalcev z Znanstveno-raziskovalnega središča Koper, Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU ter Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU,
 • tesna prepletenost pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • študijske izmenjave v tujini,
 • delovanje študentov v društvu mladih geografov EGEA Koper (sodelovanje na domačih in mednarodnih kongresih, delavnicah, ekskurzijah …),
 • dobra zaposljivost diplomantov.

Za naše diplomante lahko rečemo, da so glede na izjemno težke razmere še sorazmerno dobro zaposljivi, kar pa ne pomeni, da je z geografsko diplomo enostavno dobiti zaposlitev. S tem problemom se danes soočajo diplomanti ne le družboslovnih in humanističnih ved temveč tudi nekaterih tehniških in naravoslovnih. Da bi imeli pri zaposlovanju naši diplomanti primerjalne prednosti, si prizadevamo, da pridobijo veščine povezane z obvladovanjem geografskih informacijskih sistemov in čim več sinteznih znanj vezanih na prostor in ljudi, ki v njem živijo. To so znanja, ki jih je mogoče koristno uporabiti pri upravljanju vsakdanjih zadev povezanih z okoljem, urejanjem prostora in reševanjem problemov, s katerimi se soočamo na številnih področjih vsakdanjega življenja in so vezana na odnos med ljudmi in okoljem oziroma prostorom.

Diplomanti geografije z našega oddelka so zaposleni:

 • Ministrstvo za okolje, Oddelek za podnebne spremembe, Barcelona, Katalonija, Španija
 • Oddelek za geografijo, Universitat Autònoma de Barcelona, Katalonija, Španija
 • Oddelek za geografijo, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana
 • Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna
 • Občina Ilirska Bistrica, Ilirska Bistrica
 • Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje
 • Mestna občina Koper, Koper
 • Občina Divača, Divača
 • Občina Ajdovščina, Ajdovščina
 • Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Ljubljana
 • Inštitut za antropološke in prostorske študije ZRC SAZU
 • MMT Group, Švedska
 • Geodetski zavod Celje, Celje
 • Upravna enota Postojna, Postojna
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistika, Portorož
 • Zavod znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti, Postojna
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper
 • Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Ljubljana
 • Posoški razvojni center, Tolmin
 • Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., Ptuj
 • Geodetski zavod Celje d.o.o., Celje
 • Mestna knjižnica Piran, Piran
 • Dijaški in študentski dom Koper, Koper
 • Osnovna šola Koper, Koper
 • Adriatic Slovenica d. d., Koper
 • Zavod Eko Humanitatis, Koper
 • Vedomec, Zavod za kulturo prostora, Maribor
 • Osnovna šola Koper, Koper
 • Sklad obrtnikov in podjetnikov, Ljubljana
 • Mladinski center Dravinjske doline, Slovenske Konjice
 • Pitija, svetovanje d.o.o., Ljubljana
 • Marjetica Koper, d.o.o., Koper
 • Regionalni razvojni center Koper, Koper
 • Gledališče Koper, Koper
 • Banka Koper d.d., Koper
 • RK Slovenije Območno združenje Postojna-Pivka, Postojna
 • Area Line d.o.o., podjetje za prostorski, svetovalni in gradbeni inženiring, Cerknica
 • Kras d.d., Sežana
 • Kolektor KFH d.o.o., Idrija
 • Ljudska univerza Nova Gorica, Nova Gorica
 • Direkcija za avtoceste Republike Slovenije, Ljubljana
 • Diners Club Italia S.R.L., podružnica Izola, Izola
 • Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Koper
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Izola
 • Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Celje
 • Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Kranj
 • Perutnina Ptuj d.d., Ptuj
 • Javni zavod park Škocjanske jame, Škocjan
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper
 • Osnovna šola Lucija, Lucija
 • Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana
 • Osnovna šola Vojke Šmuc Izola, Izola
 • Zavod za podjetništvo, turizem in mladino, Brežice
 • Zavod za šport, turizem in prosti čas, Sežana
 • Pokrajinski muzej Koper, Koper
 • Center za idrijsko dediščino, Idrija
 • FORest ADVENTURES, Postojna
 • Zavarovalnica Triglav d.d., Postojna
 • Vzgojni zavod Planina, Planina
 • Ljudska univerza Postojna, Postojna
 • Turistično informacijski center Ljubljana, Ljubljana
 • Notranjski regijski park, Cerknica
 • Središče Rotunda, primorski družbeni center
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
 • Mestni muzej Idrija, Idrija
 • Osnovna šola Draga Bajca, Vipava
 • Osnovna šola Miška Kranjca, Velika Polana
 • Mladinski hotel Pliskovica, Pliskovica
 • Razvojni center Novo mesto, Novo mesto
 • Agencija Oskar, d.o.o., Kranj
 • Krajinski park Sečoveljske soline, Seča
 • Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Ljubljana
 • Osnovna šola Bovec, Bovec
 • Osnovna šola Elvire Vatovec, Prade
 • ŠC Postojna, Postojna
 • ZaVita d.o.o., Ljubljana
 • Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Ljubljana
 • Gimnazija Koper, Koper
 • Srednja Ekonomsko-poslovno šola Koper, Koper
 • Zadružni center za socialno dejavnost, Trst
 • Robotina, d.o.o. Kozina
 • BI4Dynamics d.o.o., Ljubljana

Seznam ni popoln. Zaradi dopolnitve seznama prosimo vse diplomante, da nam sporočite svoje mesto zaposlitve.